Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Nitra - Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

zverejnené: 16. februára 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne  realizovaný podrobný reštaurátorský výskum  a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum  nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru;  vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia. 
 
Reštaurátorské práce prebiehali v celom interiéri kostola. Sústredili sa na čistenie depozitov, odstránenie nevhodných omietkových vrstiev, tmelov, premalieb a sekundárnych zámuroviek okien a kazateľnice uskutočnených v 60. rokoch 20. storočia, ktoré pôsobili rušivo a prekrývali originál malieb a omietok interiéru. 
 
Reštaurovanie je ukončené v časti emporovej prístavby z polovice 13. storočia. Obnova bola vykonaná reštaurovaním a rekonštrukciou monochromatickej renesančnej omietkovej vrstvy s prezentáciou fragmentov výtvarnej výzdoby s rastlinnou ornamentikou.  Priestor svätyne s fragmentmi maliarskej výzdoby a priestor lode s  najucelenejšie zachovaným  Mariánskym  cyklom na severnej a južnej stene  je pripravený na tmelenie a prípravu podkladu na záverečnú povrchovú úpravu. 
 
Charakter záverečných reštaurátorských prác umožnil, aby bol priestor kostola provizórne zariadený a po siedmich rokoch  znovu slúži  veriacim. 
 

Juhovýchodný pohľad na kostol Najstaršia časť kostola s renesančnou kazateľnicou Fragmenty Mariánskeho  cyklu na  južnej stene lode  pred tmelením Emporová prístavba s renesančnou omietkovou vrstvou Fragment renesančnej rastlinnej ornamentiky Oživenie funkcie kostola
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti