Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 6. júla 2020

Vladimír Wagner
umenovedec, pamiatkár a pedagóg
Zakladateľská, všestranná osobnosť slovenskej umenovedy. Svojou fundovanou a a vedecky podloženou formuláciou odboru, zasiahol priamo do jeho rozvoja už od prvopočiatkov ...>>

Václav Mencl a Dobroslava Menclová
Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov ...>>

Alžbeta Gunterová - Mayerová
Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok ...>>

Vendelín Jankovič
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V. Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej  starostlivosti na Slovensku ...>>

Blanka Kovačovičová - Puškárová
K zakladateľskej generácii odborných pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku patrí aj Blanka Puškárová, ktorá po absolvovaní  štúdia dejín umenia a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ...>> 

Mária Kosová – Kolečányi
Jedna zo zakladateľských osobností folkloristiky na Slovensku, erudovaná vedkyňa známa aj v pamiatkárskej obci Slovenska, patrila k prvým pracovníkom Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie SAV) ...>>

Alexander Frický
Mgr. Alexader Frický, CSc., dlhoročný pracovník Pamiatkového ústavu, bol jedným zo zakladateľskej generácie profesionálnej a inštitucionálnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku ...>>

Mária Mariániová
K pracovníkom, ktorých celý život je spätý s výskumom a reštaurovaním pamiatkového a muzeálneho fondu na Slovensku, patrí bezo sporu pani Mária Mariániová ...>>

Mikuláš Štalmach
Jeden z nestorov reštaurátorského umenia na Slovensku sa narodil a žil v Liptovskom Mikuláši. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti ...>>

Eva Križanová
spojila svoj profesionálny život s prácou na záchrane nášho pamiatkového fondu, s prácou v Slovenskom pamiatkovom ústave, kde pracovala od svojho vstupu do praxe v roku 1952  ...>>
 
Eva Ricottiová
sa narodila v rumunskom meste Targu Sacuesc 13. novembra 1929 ako Eva Palugyay. Stredoškolské vzdelanie nadobudla v Liptovskom Mikuláši, zmaturovala v roku 1950 ...>>
 
Ilona Cónová
Narodila sa 19. 7. 1955 v Jindřichovom Hradci. Po skončení gymnázia sa s manželom a malým synom presťahovala do Bratislavy, kde žila a pracovala až do konca svojich dní ...>>
 
Ladislav Šášky
historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, investičný pracovník na obnove národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad ...>>
 
Ľudmila Husovská
patrí k výrazným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov-výskumníkov, ktorá nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. stor. ..>>
 
Mária Slováková
Ing. arch. Mária Slováková patrí k predstaviteľom generácie, ktorá od 60. rokov 20. storočia pôsobila priamo v regiónoch.  ...>> 
 
Peter Maráky
PhDr. Peter Maráky – etnograf, múzejník-pamiatkar, pedagóg, riaditeľ pamäťových inštitúcií, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá ...>>

Silvia Paulusová
Mgr. Silvia Paulusová sa narodila 18. septembra 1944 v Bratislave, kam sa presťahovali jej rodičia z Beckova. V mladosti sa S. Paulusová zaujímala o šport, hru na klavíri a výtvarné umenie ...>> 
 
Vladimír Kohút
Ing. Vladimír Kohút študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši (1963 – 1967) a na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1967 – 1973). Začínal ako statik ...>>
 
Ladislav Mlynka
Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. (1954 – 2010) začal svoju pracovnú kariéru na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v roku 1977, ešte ako študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. ...>>
 
Dušan Tóth 
Dušan Tóth (3.7.1945 - 28.6.2020) bol dlhoročným vedúcim Oddelenia grafickej dokumentácie Pamiatkového úradu SR a jeho predchodcov. Oddelenie vybudoval a viedol až do roku 2015, keď sa dostal do „ôsmej dekády“, ako zvykol hovoriť, a odišiel zo zdravotných dôvodov do dôchodku. ...> 
 
 
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti