Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

OPIS

zverejnené: 7. marca 2012
aktualizované: 18. decembra 2018

OPIS 1

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizujú projekty financované Operačným programom Informatizácia spoločnosti, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.

OPIS 1 - Projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 

OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Vzory výstupov


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti