Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Ochrana pamiatok

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 1. februára 2018

Pamiatkový fond

Svetové dedičstvo

Európske dedičstvo

Odborné činnosti Pamiatkového úradu SR

Dejiny pamiatkovej starostlivosti 

Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti. Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám.

Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo, preto ochrana jeho vybranej súčasti - pamiatok - by mala byť samozrejmosťou. Právny rámec pre ochranu pamiatok vytvára zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávajúca vyhláška.

Ochrana pamiatok je deklarovaná ako verejný záujem, preto má štát na jej zabezpečenie vytvorené špecializované odborné zložky. Najlepšou cestou k zachovaniu a ochrane pamiatok je však ich dlhodobé vhodné užívanie a udržiavanie takým spôsobom, ktorý sa zásadne nemení. Zmena využívania väčšinou totiž vyžaduje aj zmeny na pamiatke, ktoré často vedú k zanikaniu jej hodnôt. Aj z tohto dôvodu sa ochrana pamiatok nemôže odohrávať bez významnej a uvedomelej spoluúčasti vlastníkov a samospráv. Všeobecne platí, že každá pamiatka, s ohľadom na jej vývoj a stav zachovania hodnôt, je jedinečná. Z tohto dôvodu musí byť posudzovaná individuálne, rovnako ako každý plánovaný zámer a zásah do nej.

V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený program Obnovme si svoj dom. Podrobnosti sú uvedené na stránke MK SR.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti