Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Žilina - Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

zverejnené: 29. apríla 2020
aktualizované: 19. júna 2020

Vekom najmladšou  drevenou zvonicou na Liptove zo štyroch, ktoré sú zapísané v ÚZPF je zvonica v Pavčinej Lehote z roku  1883. Architektúra drevenej stavby bola postavená v jednej stavebnej etape, bez ďalších radikálnych stavebných úprav. Funkcia objektu bola sakrálno – profánna, využívaná ako márnica. Je situovaná v cintoríne ako samostatne stojaci objekt. Pri jej nedávnej obnove  pozostávajúcej z výmeny poškodených  prvkov strešnej drevenej šindľovej krytiny, poškodených spodných trámov, výmeny  dvoch vstupných dverí, nového celoplošného náteru, bol v obci nájdený stratený pôvodný kríž, ktorý bol po úprave opätovne osadený na svoje pôvodné miesto. Napriek skutočnosti, že ide o jednoduchú sepulkrálnu stavbu, svojim merítkom a situovaním v kontexte pôvodného cintorína reprezentuje hodnoty regionálneho staviteľstva a kvality kultúrnej krajiny. Obnova zvonice bola realizovaná z finančných prostriedkov  dotačného programu MK SR „Obnovme si svoj dom“.
 
 
Obnova zvonice v Pavčinej Lehote Obnova zvonice v Pavčinej Lehote Obnova zvonice v Pavčinej Lehote Obnova zvonice v Pavčinej Lehote
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti