Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Nitra - Obnova zaniknutného kláštora kamaldulov v Nitre

zverejnené: 13. februára 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás. Hlavnú kláštornú budovu v súčasnosti využíva Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., ktorá je vlastníkom areálu národnej kultúrnej pamiatky: Kláštor zaniknutý, č. ÚZPF 1513/1-3. 
 
Samotné práce na obnove ruiny Kostola sv. Jozefa sa začali v r. 2015 a budú  ukončené vytvorením lapidária v priestore zvyšku kapitulskej siene na severnej strane ruiny. Iniciátorom obnovy sa stalo občianske združenie Zoborský skrášľovací spolok, ktoré príkladne zabezpečovalo všetky práce v spolupráci s  odborníkmi a  Krajským pamiatkovým úradom Nitra. 
 
Počas obnovy kostola boli spracované aktuálne výskumné dokumentácie z architektonicko-historického, reštaurátorského a  archeologického výskumu. Torzálne konštrukcie boli obnovené konzervačnou metódou so zameraním na zachovanie autentickej hmoty, statické zabezpečenie a stabilizáciu nadzemných murív. V súvislosti s obnovou boli vykonané viaceré lokálne archeologické sondy na odkrytie základov pilierov a špaliet vstupných otvorov. Narušené murivá boli lokálne domurované a doplnené lomovým kameňom a tehlami. Koruny murív boli dôkladne vyspádované so zachovaním ruinálneho charakteru a povrch sa zatrávnil trsmi suchomilných tráv. Vo fragmentoch zachované omietky a profilácia hlavíc pilierov víťazného oblúka boli reštaurátorsky konzervované. Po ukončení murovacích a konzervačných prác bola pôvodná niveleta podlahy prekrytá drobným štrkom, ktorý tvorí pochôdznu vrstvu. V presbytériu kostola boli osadené sochárske diela – kamenný obetný stôl a socha sv. Svorada.
 
Dňa 25. 5. 2017 bola v kostole slúžená prvá svätá omša po 235 rokoch od zrušenia kláštora. Napriek prebiehajúcej obnove ruiny mníšskeho príbytku č. 3 a oporného terasového múru, ktorého súčasťou je aj ruina tzv. „Rákocziho altánu“, bol celý areál  sprístupnený verejnosti a bude slúžiť nielen ako pútnické miesto, ale aj turistom, či obyvateľom mesta, aby mohli zážitkovou formou spoznávať históriu zaniknutého stredovekého kláštora.

Stabilizovaná autentická hmota kostola -  zvyšok sakristie - južný pohľad Fragmenty omietok a hlavice pilierov víťazného oblúka Pohľad do presbytéria  kostola Detail sochy sv. Svorada Prebiehajúca obnova ruiny mníšskeho príbytku č. 3 a  oporného terasového múru
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti