Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej

zverejnené: 10. júla 2020
aktualizované: 10. júla 2020

Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej  bol v 60.-70. rokoch 13. stor. postavený ako jednoloďová, plochostropá stavba s rovným uzáverom svätyne, zaklenutým jedným poľom krížovej klenby a s predstavanou západnou vežou. Okolo polovice 14. stor. došlo k prestavaniu svätyne, k jej predĺženiu a ukončeniu polygónom, v 60. rokoch k prestavbe lode na dvojloďový priestor, zaklenutý na dvojicu pilierov a okolo polovice nasledujúceho storočia došlo k rozšíreniu prístavby severnej kaplnky. Čiastočná barokizácia interiéru bola po roku 1720.  Z nástenných malieb vo svätyni kostola sa zachoval fragment postavy sv. Antona Pustovníka s jeho atribútmi, s postavou donátorky s nápisovou páskou (záver 14. stor.). 
 
Pri demontovaní bočných oltárov boli v máji 2020, pri celkovej obnove, boli v lodi kostola odkryté nástenné maľby na východnej stene lode – južne a severne po stranách víťazného oblúka. Maľby na južnej strane zobrazujú architektonický pás s figúrami - postavy sú oddelené od seba stĺpikmi ukončenými fialami, nad každou z postáv s trojuholníkovým štítom, ktorý je zospodu vykrajovaný poloblúčikmi a v štíte s vpísanou mníškou. Tým, že stredový štít je o trochu vyšší ako bočný a maľby sú v rovine nad menzou, javí sa  maľba ako malý maľovaný oltárik, kde na ľavej strane je situovaná kľačiaca postava, na pravej stojaca postava s knihou a berlou, v strede je postava ťažko čitateľná. Na severnej strane lode je maľba tiež ťažšie čitateľná, ležiaca postava je situovaná omnoho vyššie ako maľba na južnej strane lode, v spodnej časti nad menzou sú zreteľné maľované orámovania.  
 
Na plochách východnej steny lode sa tak zachovali fragmenty pôvodnej ranogotickej výmaľby kostola, ktoré podľa formálnych znakov môžeme datovať do prvej stavebnej fázy, s najväčšou pravdepodobnosťou do obdobia 60.-70. rokoch 13. stor. To, že ide o staršiu výmaľbu ako je výmaľba vo svätyni,  je v súčasnosti viditeľné aj pri styku týchto odkrytých malieb s mladším murivom, ktoré dokladá pravdepodobne stavebnú úpravu víťazného oblúka pri rozšírení svätyne.
 
 
Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej Objav ranogotických nástenných malieb v kostole v Spišskej Belej
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti