Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

O projekte PAMIS

zverejnené: 1. júna 2020
aktualizované: 1. júna 2020

Realizácia projektu PAMIS, hlavne časť elektronizácia služieb a sprístupnenie pamiatkového fondu je súčasťou Stratégie rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020, Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 rozpracovaného na podmienky rezortu kultúry, bod 24. Projekt PAMIS bude implementovaný a prevádzkovaný v prostredí Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov.

Prínosy elektronizácie a informatizácie prostredia Pamiatkového úradu SR:
  • zavádza plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s Pamiatkovým úradom SR a krajskými pamiatkovými úradmi,
  • znižuje čas potrebný na vyhľadanie informácií o pamiatkovom fonde,
  • umožní účinnejšie využitie personálnych zdrojov,
  • konsoliduje dáta o pamiatkovej ochrane do jednotnej štruktúry a formy

Hodnota PAMIS spočíva v zrýchlení vyhľadávania komplexných a konsolidovaných informácii o prvku pamiatkového fondu (územia, objektu, nálezisku, pozemku, oltári, soche a pod.), čo v praxi znamená efektívnejšie využitie ľudského potenciálu na Pamiatkovom úrade SR. Priamym dopadom implementácie PAMIS bude v konečnom dôsledku rýchlejšie spracovanie žiadostí a rozhodnutí smerom k občanovi, podnikateľovi či štátnej alebo verejnej inštitúcií.

Jednou z prioritných oblastí Pamiatkového úradu SR je chrániť pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo v Slovenskej republike. Vďaka implementácii informačného systému bude možné lepšie spracovávať a uchovávať komplexné informácie o pamiatkovom fonde po dobu ďalších generácií.

Hlavným cieľom informačného systému PAMIS je zavedenie elektronickej komunikácie na Pamiatkovom úrade SR a krajských pamiatkových úradoch. Po zrealizovaní projektu bude Pamiatkový úrad SR poskytovať elektronické služby pre občanov a podnikateľov, automatizovane publikovať komplexné data-sety a informácie na svojom portáli a zároveň aj prostredníctvom Úradu vlády SR (data.gov.sk).

Partnerom projektu je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
 

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém sa uskutoční 24.1.2019 o 10:00 hod vo veľkej zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR na adrese Cesta na Červený most 6 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť prosíme zasielať informácie o účastníkovi (meno, priezvisko, organizácia) na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk.

 

Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti

Pamiatkový úrad SR zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti „Pamiatkový informačný systém“ verejnosti na pripomienkové konanie. Štúdiu uskutočniteľnosti so všetkými prílohami a predpísaným formulárom na zber pripomienok je možné stiahnuť si v tomto článku. Pripomienky prosíme zasielať vo forme pripomienkového formulára na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk do 21.1.2019.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti