Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trenčín - Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice

zverejnené: 4. júna 2020
aktualizované: 18. júna 2020

V apríli roku 2018 bol oslovený zamestnanec KPÚ Žilina občanom Slovenskej republiky a informovaný o náleze dvoch bronzových kosákov z Novej Dubnice, okres Ilava. KPÚ Žilina bezprostredne informovala o tejto skutočnosti KPÚ Trenčín, pod ktorý spomínané územie spadá. Následne bola vykonaná obhliadka miesta nálezu za účasti nálezcu, zástupcov KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina, členov občianskeho združenia OZ Hradiská a členov Spolku Septentrio. Cieľom bolo zistiť a upresniť nálezové okolnosti s obhliadkou okolitého terénu v bezprostrednom okolí miesta nálezu. Miesto nálezu bolo dôsledne zamerané GPS prístrojom.

Nálezca bol poučený o pamiatkovom zákone a trestnom zákone v súvislosti s nezákonným získavaním archeologických nálezov. Avšak je potrebné vyzdvihnúť konštruktívny a poctivý prístup nálezcu, nakoľko nález bol ním poctivo ohlásený, nezatajil ho, samotný nález nespeňažil a po celý čas plne spolupracoval a podieľal sa na presnej lokalizácii miesta nálezu.

Pri bližšej obhliadke miesta nálezu neboli dodatočne zistené ďalšie archeologické nálezy, ktoré by súviseli s nájdenými bronzovými kosákmi a je teda možné uvažovať, že ide o tzv. stratový nález. Po bližšom skúmaní bronzových kosákov – rozmery, približne rovnaká hmotnosť, ako ich tvar – je možné uvažovať, že boli odliate z jednej a tej istej formy – kadluby. Kosáky z Novej Dubnice sú svojím tvarom a vyhotovením podobné s typom Uioara 9.

Bronzové kosáky s tŕňom sú typickým inventárom z prostredia archeologických kultúr od obdobia strednej doby bronzovej.  Nájdené dva exempláre bronzových kosákov svojím tvarom a vyhotovením je možné zaradiť do obdobia tzv. popolnicových polí.

Samotný ojedinelý nález bronzových kosákov rozširuje databázu nálezov a dopĺňa mozaiku historického vývoja a informácie o mikroregióne Novej Dubnice.

Mgr. Martin Furman, PhD., KPÚ Žilina
Mgr. Michaela Třetinová, KPÚ Trenčín

Nález bronzových kosákov v Novej Dubnici Nález bronzových kosákov v Novej Dubnici
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti