Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Žilina - Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

zverejnené: 16. februára 2018
aktualizované: 19. júna 2020

V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy zachované v pomerne dobrom stave. Maľby sú vytvorené technikou pravej fresky s detailmi v technike secco. 
 
Vzhľadom na presné dendrologické datovanie krovu nad trojlodím (1488-1490) môžeme klenby s nástennými maľbami, ktoré museli vzniknúť hneď po jeho zastrešení, datovať do 90. rokov 15. storočia. 
 
V jednotlivých poliach klenby sú zobrazení v tom období nanajvýš aktuálni a „moderní“ františkánski svätci - sv. Bonaventura, Panna Mária s dieťaťom a kľačiaci františkán, stigmatizácia sv. Františka, sv. Bernardín Sienský s biskupom (sv. Ľudovít Toulouský ?).
 
Reštaurátorský výskum v ďalších častiach lode a presbytéria pokračuje etapovite vzhľadom na náročnosť výstavby lešenia do značných výšok veľkolepej rebrovej klenby. Pravdepodobne však nezostane len pri týchto štyroch výjavoch svätcov a do budúcna sa môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé a cenné nálezy neskorogotickej maľby.

Mgr. Jana Piecková

 

Interiér kostola s maľbami Interiér kostola s maľbami Interiér kostola s maľbami Interiér kostola s maľbami Interiér kostola s maľbami Interiér kostola s maľbami
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti