Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trnava - Nález trámu ľudového domu s vročením 1856 v obci Borský Mikuláš, miestna časť Borský Peter

zverejnené: 25. júna 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Krajský pamiatkový úrad Trnava prevzal v máji 2018 drevený stropný trám s vročením 1856 ako nález pochádzajúci zo zbúraného ľudového domu z miestnej časti Borský Peter, obce Borský Mikuláš, okres Senica.

Na jar roku 2018 bol objekt zbúraný z dôvodu zlého technického stavu a plánovanej výstavby nového rodinného domu (bungalov). Noví vlastníci poskytli okrem trámu KPÚ Trnava fotodokumentáciu objektu pred zbúraním (pohľad uličný a dvorový, trám s vročením) a historické fotky zachytávajúce dom a jeho časti. Objekt nebol zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.

Ľudový dom tvoril samostatný prízemný hĺbkovo orientovaný objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovým zastrešením umiestnený na pozemku pri parcelnej severnej hranici s odstupom od ulice. Objekt bol vystavaný zo zrubovej konštrukcie, s prístennými štyrmi stĺpmi popri pozdĺžnych fasádach, ktoré podopierali vodorovnú nosnú konštrukciu. Steny boli zvonka omazané hlinenou omietkou a opatrené vápenným náterom. Dom tvoril trojpriestor so vstupom v strede dvorovej fasády. V prednej izbe na stropnom tráme sa nachádzalo vročenie 1856 umiestnené v ozdobnej kartuši. Ľudový dom bol zastrešený sedlovou strechou so štítom orientovaným do ulice s vertikálnym debnením. Krytinu tvorila pálená keramická bobrovka ukončená trojuholníkovým tvarom, typom pálenej škridly, ktorý je v obci a danom regióne známy ako najstarší.

V zmysle § 40 pamiatkového zákona je každý povinný takýto alebo podobný nález pamiatkovej hodnoty (napr. pri búraní stavby) oznámiť krajskému pamiatkovému úradu. Vhodné je taktiež vopred informovať príslušné pracovisko v prípade, ak má dojsť k asanácii staršej stavby, aby krajský pamiatkový úrad mohol zabezpečiť jeho dokumentáciu.

Dvorová fasáda objektu, jar 2018, foto: Radovan Koprna Stropný trám s vročením v dome pred zbúraním, foto: Radovan Koprna

prevzatie nálezu: Matúš Sládok

text: Renáta Žemberová

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti