Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trnava - Nález technického diela na toku Trnávky

zverejnené: 24. júla 2019
aktualizované: 22. júna 2020

V súvislosti s výstavbou polyfunkčnej budovy v meste Trnava sa v priestore zasypaného toku Trnávky našli pozostatky neznámeho technického diela interpretovateľného ako bitúnok, garbiareň či mlyn. V nálezovej situácii sa na bývalom dne a brehoch Trnávky v hĺbke asi 2,5 až 3 metre našli torzá drevených kolov nesúcich pôvodne nadzemnú konštrukciu zložitejšieho pôdorysu. Ústredným prvkom situácie je drevený doskový žľab, či náhon osadený prostredníctvom drevených spojov na priečnych podvaloch v polohe dna koryta Trnávky. Uvedený žľab sa nachádza v osi murovaného priepustu v mestskej hradbe, ktorý usmerňoval potok Trnávka mimo stredoveké mesto. Nájdená situácia bude ďalej archeologický skúmaná a plánuje sa aj odber vzoriek na dendrochronoligické datovanie.
 
Autor textu a fotografií: Mgr. Peter Grznár


Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky, foto: P.Grznár Nález technického diela na toku Trnávky na mape 2.vojenského mapovania

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti