Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

zverejnené: 1. apríla 2021
aktualizované: 1. apríla 2021

Na  území pozdĺž Halenárskej ul. medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou Status quo pripravuje Mesto Trnava vytvorenie parčíka s menšou vodnou plochou. Parkové riešenie má zohľadniť aj výsledky archeologického výskumu, ktorý vykonáva  spoločnosť AA Avala pod vedením archeológa Mgr. Andreja Žitňana, ako aj architektonicko-historického výskumu vedeného Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc.  
 
Zaburinená a čiastočne vybetónovaná  plocha tu zostala po dvoch domoch, zdemolovaných v 60. rokoch 20. stor. O tom ako vyzerali, vieme  už len zo  starších fotografií, ktoré domy  náhodne  zachytili najmä vďaka  susedstvu Seminára sv. Štefana. Nezastavané územie  však odvtedy vyvolávalo veľa otáznikov najmä s ohľadom na vek a hodnoty zbúraných  stavieb, keďže v ich bezprostrednom okolí podnes stoja  cenné stredoveké  meštianske domy zabudované do susediacich domov.  Halenárska  ulica patrí k najstarším  trnavským uliciam. Jej význam sa po udelení mestských výsad v roku 1238 prejavil v jej  rýchlom zastavaní.  Postupne, ako sa stavby Halenárskej  ulice  v priebehu rokov skúmajú, vidíme, že pôvodné  stredoveké domy  tu v rámci novších prestavieb stále existujú v hmote zdanlivo mladších stavieb.  
 
Už 1. etapa archeologického výskumu potvrdila predpoklady a odkryla pod dnešným terénom viaceré súčasti významných  stredovekých meštianskych  domov na  skúmanej dvojici parciel. Ale  najnovší  nález prekonal naše predstavy o honosnosti jedného z domov, ktorý stál vedľa parcely neskoršej synagógy. Bola odkrytá veľká časť pivnice vybudovanej z gotických tehál.  Avšak najväčšiu hodnotu  predstavuje  jej zaklenutie krížovou  rebrovou klenbou, z ktorej  sa zachovali klenbové nábehy, vyrastajúce zo severnej obvodovej  steny.  Rebrá klenby boli vytvorené z  tehlových tvaroviek so skosenými hranami. Veľký obdĺžnikový priestor dlhý až 16 metrov mal celé zaklenutie rozdelené na tri rovnaké polia, navzájom oddelené  murovanými  oblúkmi.  Tento typ  reprezentačnej klenby  svedčí o tom, že na parcele stál v stredoveku meštiansky dom , ktorý bol architektonickým skvostom a mal charakter palácovej stavby. Išlo o mohutný  dom s pivnicou, ktorú je možné  podľa veľkosti a spôsobu zaklenutia považovať za súčasníčku  pivnice pod stredovekým západným krídlom radnice. V celej Trnave je potom známy už len jeden ďalší porovnateľný priestor a to pod budovou Spolku sv. Vojtecha  na Radlinského ul.č.5. Rebrá  z tehlových  tvaroviek  predstavujú  ojedinelé riešenie krížových klenieb  na  území Slovenska, ktoré  bolo  charakteristické práve pre stredovekú Trnavu a jej bezprostredné okolie. Používali sa rovnako  v obytných, ako aj v cirkevných stavbách.   
 
V našom prípade sa zachoval aj polkruhový kamenný portál, ktorým sa do pivnice vstupovalo, a známe sú tiež polohy okien.  Pri podlahe pivnice bola odkrytá dvojica  atypických  polkruhovo ukončených otvorov, ktoré mohli slúžiť na vpúšťanie sudov.  
 
Gotický dom,  z ktorého dnes zostala už len pivnica, vznikol v 14. stor. a počas renesančnej prestavby niekedy v 16. -17. stor.  ho vtedajší majiteľ zabudoval do bočného krídla viackrídlového  prízemného domu. Tam zostal v zabudnutí až do doby, keď ho zbúrali spolu so zvyškom stavby v druhej polovici 20. storočia.  
 
Spracoval: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., korekcie: Mgr. Peter Grznár
 

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti