Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici na Komenského 2

zverejnené: 3. júla 2020
aktualizované: 3. júla 2020

Meštiansky dom Komenského 2 v Skalici sa nachádza na území Pamiatkovej zóny Skalica. Situovaný je na nároží s Kráľovskou ulicou. V meštianskom dome bola počas obhliadky začatých prác na obnove prízemia (dňa 12.06.2020), pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava, nájdená nástenná maľba na klenbe menšej miestnosti orientovanej jedným oknom do Komenského ulice.  Miestnosť je zaklenutá korýtkovou klenbou s vrcholnicou v kolmom smere na Komenského ulicu, so štyrmi protistojnými lunetami. Hrany luniet zdobí plastický perlovec so stopami okrovej a červenej farby a čitateľnou červenou lemujúcou linkou.
 
Nástenná maľba sa nachádza pod mladšími vrstvami náterov, pozostáva zo solitérne rozmiestnených vegetabilných motívov s podmaľbou modelovanou mäkkými linkami a zo šesťcípych geometricky znázornených hviezd. Maľba má ornamentálny charakter, čitateľný je tulipánový vzor s rozvilinami v zelených odtieňoch a vzor ruží v zemitých odtieňoch okrovej a hnedej, kolorovaných žltou červenou a čiernou farbou. Presnú technológiu maľby ako aj mieru originálu a prípadných sekundárnych zásahov určí reštaurátorský výskum. Maliarska výzdoba pochádza pravdepodobne z obdobia konca 17. storočia.  V rámci Skalice ide o jedinečný príklad výtvarnej výzdoby interiéru v meštianskej architektúre.
 
Na základe predbežného zámeru a dohovoru s vlastníčkou bude historická nástenná maľba reštaurátorsky nielen ošetrená ale aj prezentovaná.

Ing. arch. Renáta Žemberová a Mgr. Žofia Geričová, KPÚ Trnava

Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici Nález renesančnej nástennej maľby v meštianskom dome v Skalici
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti