Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

zverejnené: 21. decembra 2020
aktualizované: 22. decembra 2020

KPÚ Banská Bystrica sa počas svojej činnosti  podarilo zdokumentovať doteraz neznáme archeologické nálezisko v okrese Revúca. Ide o výšinný opevnený areál v oblasti s výskytom železných rúd. Rozľahlý areál poskytol relatívne málo hnuteľných nálezov. Ojedinelé nálezy zlomkov keramických nádob však zaraďujú lokalitu do obdobia popolnicových polí pričom, niektoré z nálezov možno jednoznačne priradiť kyjatickej kultúre.  V jeho centrálnej časti sa však podarilo nájsť koncentráciu nálezov svedčiacich o hutníckej činnosti priamo na lokalite(obr. 2). Našla sa tu koncentrácia hutníckej trosky (obr. 1)  a v jej okolí žilovina s obsahom železnej rudy (obr. 3b) a kameň cudzieho sopečného pôvodu so pracovnou hranou (obr. 3a), ktorý mohol slúžiť pri príprave rudy, alebo základnom očistení vyhutneného produktu. Keďže na lokalite chýbajú mladšie nálezy, s výnimkou stôp po sekundárnom stredovekom či novovekom uhliarskom milieri na okraji areálu, nie je možné vylúčiť, že ide o jeden z prvých dokladov hutníctva železa v okruhu kyjatickej kultúry. Jednoznačnú súvislosť nálezu hutníckeho areálu s ojedinelou keramikou zistenou v jeho okolí môže potvrdiť až sondážny výskum. Dosiaľ prvým jednoznačným dokladom železiarstva v prostredí kyjatickej kultúry bol nález železnej lupy – teda už vytaveného produktu na sídlisku tejto kultúry v Tornali.

Spracoval: Martin Miňo

 

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti