Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Prešov - Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

zverejnené: 24. januára 2019
aktualizované: 18. júna 2020

V roku 2018 bol zahájený reštaurátorský výskum jednokrídlovej neskororenesančnej brány z roku 1655 z Baziliky minor (rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia) v Bardejove, ktorý mal predchádzať jej samotnému reštaurovaniu. Pri sňatí ľavej časti zdobnej neskororenesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie, po polovičnom odkryve, odhalil reštaurátor Akad. soch. Martin Kutný doposiaľ neprístupnú lícnu stranu pôvodnej gotickej brány, kde v prostrednej časti je zreteľne čitateľný erb s havranom (Matej Korvín), erb s levom a najstarší erb mesta Bardejov. V ďalšej výzdobe je možné identifikovať odtlačky po už zaniknutej reliéfnej výzdobe z rastlinných rozvilín a výzdoby, ktorá evokovala neskorogotickú architektúru. Tento jedinečný nález bude predmetom ďalšieho reštaurátorského, umelecko-historického, heraldického výskumu a ďalších výskumov.
 
Spracovala: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková (KPÚ Prešov), január 2019
Foto: Ing. Peter Glos (KPÚ Prešov), január 2019 

 
brana1 brana2 brana3 brana4 brana5
 
 
 
 
brana7brana6brana8 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti