Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trnava - Náhodný nález mincí v Sobotišti v habánskom dvore

zverejnené: 28. novembra 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Habánsky dvor v Sobotišti vznikol v polovici 16. storočia juhozápadne od vtedajšieho intravilánu obce pri existujúcom mlyne. K významným budovám sa popri mlyne, krčmy (kľúčiarne), kaplnky a zvonice s hodinami zaraďuje radnica. Dvojpodlažný objekt sa nachádza v centre dvora na severnej strane námestíčka a využíval sa ako spoločensko-správne centrum miestnej komunity. Je takmer obdĺžnikového pôdorysu s charakteristickou vysokou sedlovou strechou ukončenou murovanými štítmi. V roku 2011 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Počas prebiehajúcich zemných prác na statickom zabezpečení objektu našla jeho majiteľka v auguste tohto roku na rôznych miestach v interiéri a v hline vyvezenej z interiéru 7 mincí – denár Mateja II. z roku 1616, denáre Ferdinanda II. z rokov 1626, 1627 a 1630, denár Leopolda I. z roku 1682, 10 halier Františka Jozefa I. z roku 1909 a československý 20 halier z roku 1921. Denáre boli vyrazené v kremnickej mincovni. Archeológovia KPÚ Trnava počas obhliadky našli detektorom kovov ďalšiu mincu – bližšie neurčené falzum denára zo 17. storočia. K ďalším dôležitým nálezom z interiéru radnice zaraďujeme neskorostredovekú keramiku.

Súbor mincí je svedectvom o vzniku a vývoji stavby radnice dokladajúcej život uzatvorenej spoločenskej skupiny žijúcej v bratskom dvore. Mince sú zatiaľ jedinými známymi presne datovanými archeologickými nálezmi z územia Pamiatkovej zóny Sobotište.

Výber z mincí - averzy. Výber z mincí - reverzy

Text: Eva Šabíková, Matúš Sládok

Foto: Matúš Sládok


<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti