Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Medzivládna iniciatíva Európske dedičstvo

zverejnené: 11. júna 2018
aktualizované: 4. októbra 2018

Medzinárodné sympózium Europe de la Culture, ktoré sa konalo v máji 2005 v Paríži, podnietilo viaceré európske vlády k prijatiu opatrení na zlepšenie poznania európskej histórie a na podporu povedomia o spoločnom kultúrnom dedičstve všetkých Európanov. Jedným z nich bolo ustanovenie značky Európske dedičstvo ako medzivládnej iniciatívy propagujúcej lokality mimoriadneho európskeho významu. K zakladajúcim štátom iniciatívy patrili Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Grécko, Taliansko, Poľsko a Belgicko, neskôr sa rozšírila na celkovo 19 členských štátov.

19. marca 2007, pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv (zakladajúcich Európske hospodárske spoločenstvo), boli vyhlásené prvé lokality Európskeho dedičstva, medzi nimi napr. Akropola v Aténach, Benediktínske opátstvo Cluny alebo dom Roberta Schumana v Scy-Chazelle. Medzivládna iniciatíva Európske dedičstvo bola priamou predchodkyňou a inšpiráciou pre vytvorenie súčasnej akcie Európskej únie pod názvom Značka Európske dedičstvo.

V rokoch 2009 a 2011 boli v rámci medzivládnej iniciatívy ako Európske dedičstvo označené aj štyri slovenské lokality:


 
Slovenská republika do zoznamu Európskeho dedičstva navrhla tieto lokality:
 
Kopčany - kaplnka sv. Margity Antiochijskej
Predrománska cirkevná architektúra na Slovensku: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom (označenie znakom Európskeho dedičstva: 5.7.2009 a 25.7.2009) viac ...>>
Nádvorie hradu Červený Kameň
Hrad Červený Kameň (označenie znakom Európskeho dedičstva: 28.5.2009) viac ...>>
Mohyla gen. Štefánika na Bradle
Mohyla na Bradle a rodný dom generála Milana Rastislava Štefánika v Košariskách (označenie znakom Európskeho dedičstva: 21.7.2009) viac ...>>
Kremnická mincovňa, foto Ľ. Pinčíková

Mincovňa Kremnica (označenie znakom Európskeho dedičstva: 24.2.2011) viac ...>>

 
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti