Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Medzinárodná policajná a colná akcia Pandora III zameraná na kriminalitu v oblasti kultúrneho dedičstva

zverejnené: 28. augusta 2019
aktualizované: 28. augusta 2019

V roku 2018 sa zrealizovala medzinárodná policajná a colná operácia Pandora III zameraná na kriminalitu v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorej výsledky koncom júla 2019 zverejnil Europol (Európsky policajný úrad). Na operácii sa podieľali trestné a pamiatkové orgány 29 štátov Európy. Koordinovala ju španielska Civilná garda a podporu poskytoval Europol, Interpol (Medzinárodná organizácia kriminálnej polície) a WCO (Svetová colná organizácia). Celkovo bolo zatknutých 59 osôb a zaistených bolo vyše 18 000 predmetov kultúrnej hodnoty. Medzi najhodnotnejšie patrila napr. biblia z 15. storočia ukradnutá v Nemecku pred viac ako 25 rokmi,  ktorú vypátrala holandská polícia. Do akcie sa aktívne a úspešne zapojila aj Slovenská republika. 
 
Pandora III nadviazala na predchádzajúce rozsiahle operácie Europolu. Prvá, nazvaná Aureus, sa uskutočnila v roku 2014 v 14 európskych štátoch. Zatklo sa počas nej 35 osôb a zaistilo sa takmer 2 300 predmetov kultúrnej hodnoty. V roku 2016 sa zrealizovala operácia Pandora, do ktorej sa zapojilo 18 štátov s výsledkom 75 zatknutých a vyše 3 500 zaistených predmetov kultúrnej hodnoty. V roku 2017 súčasne prebiehali európska operácia Pandora II a globálna operácia Athena v 81 štátoch, počas ktorých bolo zatknutých 101 osôb a zaistených bolo vyše 41 000 predmetov kultúrnej hodnoty. Počas všetkých týchto operácií dominovali medzi zaistenými predmetmi kultúrnej hodnoty archeologické nálezy. Zvyšok tvorili napr. umelecké diela, paleontologické predmety a historické zbrane. 
 
Prvýkrát sa Slovensko do týchto operácií zapojilo v rámci Pandory II, počas ktorej sa okrem iného podarilo vypátrať aj dve hnuteľné národné kultúrne pamiatky ukradnuté z kostola v obci Báb. Výsledky operácií jednoznačne dokazujú mieru úmyselného poškodzovania kultúrneho dedičstva, nelegálneho obchodovania s ním a nevyhnutnosť koordinovaného boja pamiatkových, policajných a colných orgánov s týmto druhom kriminality.
 
Obr. 1. Zásah polície na archeologickom nálezisku Obr. 2. Zaistená výbava hľadačov na archeologickom nálezisku Obr. 3. Zaistené nelegálne nadobudnuté archeologické nálezy  
 
Viac informácií:

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti