Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Letná škola UNESCO

zverejnené: 11. augusta 2011
aktualizované: 4. októbra 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove a ostatnými krajinami V4 zorganizoval už 8. ročník Letnej školy "Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách" - Akadémia dedičstva V4. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 27.6. - 3.7. 2016 V Krakove, Poľsku a v Pannonhalme, Maďarsku. Účastníkmi podujatia boli vybraní odborníci, po 5 za každú krajinu V4.

Letná škola sa začala v Krakove prednáškami, týkajúcimi sa Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Dr. T. Fejérdy, Maďarsko) a manažmentu svetového kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách V4 (Česká republika – Ing. arch. V. Kučová, Maďarsko – Dr. R. Virágos, Poľsko – Dr. M. Wisniewski, Slovenská republika – Ing. arch. Ľ. Pinčíková). Účastníci podujatia navštívili Benediktínsky kláštor Tyniec a diskutovali s jeho správcami. Následne sa presunuli cez Českú republiku (prehliadka Lednicko – valtickeho areálu) do Pannonhalmy v Maďarsku. Tu, v benedíktínskom kláštore, v lokalite svetového dedičstva Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment, sa oboznámili s jeho manažmentom a aktuálnym stavom zachovania. Následne, v rámci pracovných skupín, účastníci letnej školy riešili predostreté úlohy manažmentu kláštora v Pannonhalme, ako boli: 1. manažment turizmu, 2. hodnotenie únosnosti kapacity lokality svetového dedičstva a 3. rehabilitácia časti Varalja - blízkeho okolia kláštora. V závere podujatia boli prezentované návrhy na ich riešenie. Počas spoločného týždňa sa účastníci letnej školy mali možnosť oboznámiť aj s ďalšou lokalitou svetového dedičstva – Kultúrnou krajinou Fertö – Neusiedlersee a diskutovať o manažmente a problémoch so zachovaním jej hodnôt. V závere podujatia  boli účastníkom slávnostne odovzdané certifikáty. Zástupcovia všetkých krajín V4 (Ing. Z. Jandlová, ČR, Dr. R. Virágos, Maďarsko, Dr. M. Wisniewski, Poľsko a PhDr. K. Kosová, SR) vysoko ohodnotili letnú školu ako podujatie, ktoré umožňuje výmenu skúseností  pri riešení problémov dotýkajúcich sa zachovania jedinečných svetových hodnôt lokalít svetového kultúrneho dedičstva krajín V4. Účastníci mohli nielen poznať rôzne lokality a ich manažment, oboznámiť sa s ich hodnotami a problémami pri zachovaní, ale i aktívne prispieť návrhmi na zlepšenie.
Letná škola sa uskutočňuje v rámci spolupráce ministrov kultúry krajín V4. 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Medzinárodným centrom kultúry Krakov organizoval v dňoch 7. - 14.7.2011 Letnú školu Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách (Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries) (PDF, 126 kB).

Jej súčasťou bola konferencia krajín V4 – „Fórum dedičstva strednej Európy“ - „Heritage Forum of Central Europe”, Krakov, 7. - 9 . 7. 2011 Forum program (PDF, 334 kB), Poster (PDF, 959 kB).

Fotografie z podujatia (JPG, autor Ľ. Pinčíková)

Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)  Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách / Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (autor foto: Ing. arch. Ľubica Pinčíková)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti