Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Krajské pamiatkové úrady

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 22. septembra 2020

Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) je v prvom stupni vecne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, ak zákon neustanovuje inak. (§ 11 zákona č. 49/2002 Z. z. zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).

  • KPÚ sú preddavkové organizácie Pamiatkového úradu SR bez právnej subjektivity
  • KPÚ vykonávajú špecializovanú štátnu správu prvého stupňa na úseku ochrany pamiatkového fondu v rozsahu pamiatkového zákona v územnom obvode kraja
  • sídlami úradov sú krajské mestá Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
  • niektoré KPÚ majú zriadené aj vysunuté pracoviská (Banská Štiavnica, Lučenec, Rožňava, Levoča, Topoľčany, Komárno, Spišská Nová Ves, Poprad, Prievidza, Martin, Ružomberok)

Územnou pôsobnosťou Krajských pamiatkových úradov podľa § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je územný obvod kraja.


Pôsobnosť Krajských pamiatkových úradov


Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Košice
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Krajský pamiatkový úrad Žilina


Preskúmavanie rozhodnutí a záväzných stanovísk KPÚ

Aktuality z regiónov - informácie o významných nálezoch, obnovách a výskumoch v kompetencii jednotlivých KPÚ
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti