Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Žilina - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 26. januára 2022

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 26.1.2022 KPÚ Žilina - Oznámenie o začatí správneho konania ex offo vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe jeho vykonania podľa § 35 ods. 7 v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby „Bytový dom Mojš“ na pozemkoch reg. KN-C parcely č. 129/332 – 129/335, 129/345 – 129/348, 129/367 – 129/370, 129/378 a reg. KN-E parcela č. 124/52 v k. ú. Mojš (PDF, 830 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti