Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Žilina - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 16. septembra 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 16.9.2021 KPÚ Žilina - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický výskum ako opatrenie podľa § 35 ods. 4a a 4b pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi v súvislosti so stavbou "Mošovce - kanalizácia", líniová stavba v k. ú. Mošovce, Turčiansky Michal a Diviaky (PDF, 184 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti