Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 4. decembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 4.12.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum na líniovej stavbe „INS FTTH VEME 01 Dolný Štál“ navrhovanej na pozemkoch v katastrálnych územiach Dolný Štál a Horný Štál obce Dolný Štál (PDF, 232 kB)
  • 24.11.2020 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia v autoremedúre vo veci odvolania voči rozhodnutiu KPÚ Trnava v súvislosti s prípravou stavby „INS_FTTH_TRNV_02_č.2“, navrhovanej v katastrálnom území Bučany, Malé Brestovany, Horné Lovčice, Zavar, Veľké Šúrovce I., Zemianske Šúrovce a Valtov Šúr obcí Bučany, Brestovany, Zavar a Šúrovce (PDF, 233 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti