Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 21. septembra 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 21.9.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby „Prepojenie vodovodu Koplotovce na DVZ Leopoldov“, navrhovanej v katastrálnom území Leopoldov, Šulekovo, Hlohovec, Madunice a Koplotovce v rozsahu vetvy prechádzajúcej intravilánom obce Koplotovce, okres Hlohovec (PDF, 251 kB)
  • 16.9.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území stavby: „Kostolné Kračany – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnych územiach Moravské Kračany a Kostolné Kračany obce Kostolné Kračany (PDF, 215 kB)
  • 16.9.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby : „Vodovod Moravské Kračany a Kynceľove Kračany“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnych územiach Moravské Kračany a Kynceľove Kračany obce Kostolné Kračany (PDF, 215 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti