Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 13. apríla 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

    
   • 13.4.2021 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum stavby „Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod“ líniová stavba, k. ú. Lednické Rovne, Horenice, Hôrka, Beluša, Dolná Breznica (PDF, 610 kB)
   • 13.4.2021 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum stavby „Výrobný závod HS-Tec, spol. s.r.o., Dubnica nad Váhom“ KNC 5100, 5101, 5103 - 5114, 5181, k. ú. Dubnica nad Váhom (PDF, 610 kB)
    
   Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
   Tiráž
   © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
   Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti