Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 20. novembra 2020

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

    
   • 20.11.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Štitáre, IBV medzi cestami – TS, VN, NN a prístupová komunikácia“, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Dolné Štitáre, okr. Nitra (PDF, 480 kB)
   • 11.11.2020 KPÚ Trenčín - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Logistický park Opatovce“ k. ú. Opatovce, Kostolná - Záriečie (PDF, 341 kB)
    
   Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
   Tiráž
   © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
   Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti