Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 14. septembra 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 14.9.2021 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou „RFO Prievidza- Nitrianske Pravno“ v k. ú. Prievidza, Lazany, Nedožery-Brezany, Poluvsie, Nitrianske Pravno investora: Orange Slovensko, a.s. v zastúpení: Michlovský, spol. s r.o., GEMI, s.r.o. (PDF, 704 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti