Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Trenčín - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 17. januára 2022

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 
  • 17.1.2022 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: „IBV SLNEČNÁ LÚKA“ KNC 754/1, 755/41, 755/42, 755/73, 755/74, 755/3, 755/5-755/12, 755/14-755/16, KNE 251, 253, 254, 258, 252/101, 252/102, 255/101, 255/103, 259/102, 260/502, k. ú. Pruské (PDF, 612 kB)
  • 17.1.2022 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na stavbe: „Výstavba IBV + technická infraštruktúra DLHÉ“ KNC 1125 , 1127 - 1139, 1141 – 1146, 950 - 955, 957 - 993, 996 - 1078, 1080 - 1120, 1123 - 1124, k. ú. Stupné (PDF, 619 kB)
  • 14.1.2022 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum stavby: Beluša - kanalizácia a ČOV, II.etapa“ líniová stavba, k. ú. Beluša a Hloža-Podhorie (PDF, 484 kB)
  • 14.1.2022 KPÚ Trenčín - Oznámenie o začatí konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum stavby: „AREÁL PRE SLUŽBY, LOGISTIKU A VÝROBU“ KNC 5125 - 5141, k. ú. Dubnica nad Váhom (PDF, 487 kB)
  • 11.1.2022 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: „Dom smútku v obci Trenčianska Turná“ parc. č. „EKN“ 125/1-2, 124/1-2 a „CKN“ 1111/1-2, 407/1, k. ú. Trenčianska Turná (PDF, 617 kB)
  • 11.1.2022 KPÚ Trenčín - Rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti s líniovou stavbou „Aglomerácia Chrenovec-Brusno - kanalizácia“ v k. ú. obcí Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník, Veľká Čausa investora: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., zhotoviteľa: Váhostav Sk, a.s., ADIFEX, a.s., HASTRA, s.r.o.,  okr. Prievidza (PDF, 1007 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti