Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Prešov - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 13. októbra 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 13.10.2021 KPÚ Prešov - Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy NKP a predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia - Pamätná tabuľa, Umiestnenie - NKP Miesto pamätné s pomníkom, parcela KN-C č. 789/1 (KN-E č. 250/2), k. ú. Hermanovce n. T., Hermanovce nad Topľou (PDF, 595 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti