Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Nitra - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 19. októbra 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.

 • 20.10.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o zastavení konania v súvislosti so stavbou: "Kanalizácia – Malý Lapáš – II. etapa SO 01 – Kanalizačná sieť", parc. č. líniová stavba, kat. úz. Malý Lapáš, okr. Nitra (PDF, 716 kB)
 • 15.10.2021 KPÚ Nitra - Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti a podmienok vykonania archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: "LE_Šahy_Bitúnková - VNk, TS, DTr, NNk 10RD", kat. úz. Šahy, okr. Levice (PDF, 638 kB)
 • 7.10.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Veľký Harčáš - prívod a rozvod vody", kat. úz. Komárno, okr. Komárno (PDF, 583 kB)
 • 7.10.2021 KPÚ Nitra - Rozhodnutie o nevyhnutnosti a podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou "Elektrifikácia záhrad Kamenica nad Hronom VNK, TS, DTR, NNK", kat. úz. Kamenica nad Hronom, okr. Nové Zámky (PDF, 419 kB)

  Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

  Tiráž
  © 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
  Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti