Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPU Košice - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 9. apríla 2021

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
 
  • 9.4.2021 KPÚ Košice - Rozhodnutie vo veci zámeru obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky "Vodná 6, Košice" evidovanej v ÚZPF ako "Dom bytový" pod č. 3640/1, okres: Košice I, obec: Košice – Staré Mesto, kat. úz. Stredné Mesto, parc. č. 742/1, súp. číslo 941 nachádzajúcej sa na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (PDF, 143 kB)
 
Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti