Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Kostol sv. Vojtecha a múr ohradný s bránou v Blatnom, okr. Senec

zverejnené: 12. apríla 2020
aktualizované: 22. apríla 2020

V januári 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kostola za národnú kultúrnu pamiatku. Rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha v obci Blatné dlhšiu dobu unikal pozornosti pamiatkovej starostlivosti. V rámci revízie pamiatkového fondu v okrese Senec však pracovníci Pamiatkového úradu v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zistili, že objekt disponuje pamiatkovými hodnotami, ktoré ho oprávňujú na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenska. Hoci dnešná podoba kostola hmotovo zodpovedá jeho barokovej stavebnej fáze z druhej polovice 18. storočia, predpokladáme, že obsahuje aj relikty starších stavebných etáp. Jednoloďovú stavbu s výraznou vertikálnou vežou z exteriéru charakterizujú nielen výrazné oporné piliere, ale aj v nikách umiestnené sochy svätcov. Na čelnej fasáde ide o patróna kostola - sv. Vojtecha, po stranách so sv. Petrom a Pavlom. Na polygóne záveru svätyne sa nachádzajú sochy štyroch evanjelistov. V súvislosti s komplexnosťou zachovania pamiatkových hodnôt kostola a jeho bezprostredného okolia, bol pamiatkovej ochrane podriadený aj pôvodný úsek múra s architektonizujúcou bránou, ktorý vydeľuje sakrálny priestor kostola od profánneho priestoru obce.
 
Autor: Mgr. Radomír Sabol, PÚ SR

Pohľad z juhozápadu na areál kostola v Blatnom. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Pohľad z juhu na areál kostola, v popredí s lurdskou jaskyňou. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Južná fasáda kostola sv. Vojtecha. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Vstupná brána areálu. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Interiér kostola, pohľad smerom do svätyne. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Pohľad na emporu s organom. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018 Výmaľba klenby lode. Foto: A.Bunčeková, PÚ SR 2018
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti