Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Košický Jeruzalem alebo nová mapová vízia opevnenia mesta

zverejnené: 7. decembra 2020
aktualizované: 8. decembra 2020

Každé opevnené mesto stredoveku malo svoj najvyšší vzor v nebeskom Jeruzaleme. Už v biblickej knihe Apokalypsy (Zjavenia sv. Jána) sa v 21. kapitole (15. – 17. verši) píše: „Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil.“ Ale ten, čo na túto fortifikačnú tému pri písaní aktuálneho článku „po košicky“ hovoril so mnou, nebol anjel, ale kolega. On nápodobne dôsledne premeral naše mesto i jeho brány i hradby dľa mier aktuálne dostupných archívnych podkladov a archeologických výskumov. Veď v týchto eschatologických dobách pandémie i karantén bolo aj v druhom polroku viac času aj na takéto skoro „nebeské“ bádania či premeriavania. Nový komplexný mapový výstup pre poznanie, popularizáciu a vyhodnocovanie historického opevnenia mesta od najstarších čias po jeho zánik i novodobú prezentáciu na KPÚ Košice vypracovali kolegovia ing. arch. Róbert Kiráľ a archeologička PhDr. Marcela Ďurišová. Ako vieme, Košice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. 
 
Nový zverejnený dvojplán „HRADBY – MESTA – KOŠICE“ pozostáva zo schémy mestského opevnenia v jeho vrcholnej fáze, ktorá je prekreslením historického plánu pevnosti Košice (Festung Caschau) z rokov 1754-1755 do aktuálneho plánu mesta. Schéma zobrazuje priebeh jednotlivých hradobných konštrukcií, približuje základný časový rámec ich postupného vzniku, a v preklade z nemčiny i latinčiny označuje štyri desiatky objektov tak, ako boli zaznamenané na plánoch mesta v 18. storočí. Priemet opevnenia vykresľuje v aktuálnom pláne mesta plochy, na ktorých sa nachádzalo vnútorné (stredoveké a renesančné) a vonkajšie (barokové) opevnenie mesta, pričom vyznačuje 23 dodnes stojacich objektov mestského opevnenia (NKP - ÚZPF č. 1049/1-23) spolu s tými objektmi opevnenia, ktoré boli odkryté archeologickými výskumami v rozmedzí rokov 1990-2015. 
 
Pri prechádzke ulicami mesta s anjelom a s náležitým preskúmaním výsledného dvojplánu teda môže pozorný užívateľ či návštevník získať lepšiu priestorovú predstavu o rozľahlosti a komplexnosti košického mestského opevnenia, ktoré sa mu z nebeského odstupu môže javiť skoro ako to jeruzalemské. Aspoň pre Košičanov určite!  Veď posúďte sami ...

p.s. v rovnako výnimočne precíznom mapovom grafickom diele bola spracovaná aj predošlá  mapa MPR Košice.
 
Dvojplán hradieb v plnom rozlíšení 4300 x 2900 (JPG, 3 800 kB)
 
Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Nová mapová vízia opevnenia mesta Košice Nová mapová vízia opevnenia mesta Košice Nová mapová vízia opevnenia mesta Košice Nová mapová vízia opevnenia mesta Košice
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti