Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Košický „Hviezdoslav“...?

zverejnené: 8. novembra 2021
aktualizované: 8. novembra 2021

Už dlhé roky sa nás často mnohí pýtajú, pristaviac sa v Košiciach pri južnej strane Dómu sv. Alžbety – čo tam robí a prečo tam je do kameňa nad dvierkami do bočného schodiska vytesaný práve portrét básnika Pavla Országha Hviezdoslava s jeho typickou mašľou pod krkom ?! Usmievajúc sa, rozhodli sme sa v tomto roku 100. výročia odchodu do večnosti nášho básnika (8. novembra) raz a navždy ctenej košickej verejnosti, ba i návštevníkom nášho mesta a všetkým ctihodným čitateľom objasniť skutočný príbeh onoho „záhadného“ portrétu ...
 
Jozef Weber – staviteľ, podieľajúci sa na rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety
 
Bol to skúsený nemecký staviteľ - dnes by sme povedali stavbyvedúci, ktorý už v minulosti spolupracoval na obnovách historických budov. To bol zrejme dôvod, prečo ho Imrich Steindl, profesor na Technike v Budapešti - zodpovedný za obnovu košického Dómu sv. Alžbety - poveril v júli 1877 vedením tejto stavby. Ako ocenenie jeho práce môžeme hodnotiť aj tú skutočnosť, že po veľkom požiari mesta Bardejov v apríli 1878 poverili Webera aj vedením opráv Chrámu sv. Egídia.
 
Keď Jozef Weber 13. októbra 1880 neočakávane zomrel, mesto mu vystrojilo veľkolepý pohreb: okrem pracovníkov, zamestnaných na oprave Dómu sv. Alžbety, sa na ňom zúčastnila mestská rada a úradníci pod vedením mešťanostu i široká mestská verejnosť. Pred pohrebným sprievodom kráčala hasičská hudobná kapela, za ňou nasledovali štyri remeselnícke odvetvia, podieľajúce sa na oprave kostola: kamenári, murári, sochári a kováči, oblečení vo sviatočných uniformách a s čiernym flórom na modrých či bielych čiapkach, nesúci insígnie remesla. Rakvu niesli šestnásti kamenári a sochári, oblečení v čiernom: ôsmi sa striedali v nesení a ôsmi držali smútočné stuhy. Sprievod došiel slávnostným tempom na úpätie Kalvárie, odkiaľ rakvu viezol po hrob slávnostný pohrebný koč.           
 
V decembri 1880 nastúpil na miesto stavbyvedúceho po Weberovi Viliam Fröde, skúsený staviteľ, pracujúci predovšetkým vo Viedni. Na pamiatku prvého stavbyvedúceho osadili v nasledujúcom roku, pred odovzdaním reštaurovanej svätyne, Weberovu reliéfnu podobizeň nad gotickým portálikom na južnej strane svätyne.
 
Sochárske dielo je prácou Waltera Aubrama. Samotná hlava bola vysekaná z kvalitného kameňa, rám okolo nej, pôvodne zo spišského pieskovca, zvetral do značnej hĺbky. Preto ho nahradili v rokoch 1989-1990 novým kusom kameňa. Keďže v tom období dodávateľ obnovy (PKZ Wroclaw) nemal k dispozícii archívnu fotodokumentáciu nápisu okolo Weberovej hlavy, meno a letopočet na novom kamennom ráme nebol obnovený. Dnes sa už okoloidúci nedozvie, kto sa naňho z portálika dómskej svätyne usmieva.
 
Autor: Ing. Kristína Markušová, KPÚ Košice
 
Jozef Weber - reliéf na Dóme sv. Alžbety v Košiciach Jozef Weber - reliéf na Dóme sv. Alžbety v Košiciach Jozef Weber - reliéf na Dóme sv. Alžbety v Košiciach
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti