Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Kontrakty s MK SR

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 29. marca 2021

logo MK SRV zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 zverejňuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojom webovom sídle kontrakt č. MK-1906/2020-421/22770 na rok 2021 uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Kontrakt bol zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva kultúry SR, kde sa nachádza archív kontraktov s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR >>>

Kontrakt medzi MK SR a PÚ SR na rok 2021 (PDF, 1 469 kB)

Dodatok č. 1 (PDF, 5 508 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti