Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

V doline Dunajca - ochrana a obnova pamiatok poľsko - slovenského pohraničia

zverejnené: 21. februára 2020
aktualizované: 4. februára 2021

"V doline Dunajca - ochrana a obnova pamiatok poľsko - slovenského pohraničia: dvora v Tylmanovej a kláštora v Červenom Kláštore" je názov projektu, ktorý získal finančnú podporu v rámci Operačného programu V - A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 (Interreg).

Jeho tvorcami, predkladateľmi a úspešnými prijímateľmi podpory sú Gmina Ochhotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

V Červenom Kláštore bude realizovaných viacero aktivít. Bude to najmä stavebno-technická obnova podstatnej časti historických budov komplexu kláštora: fasád, strešnej krytiny, vonkajších dverí a okien. Vybudované, resp. obnovené budú pochôdzne trasy a technické zariadenia odstraňujúce bariérovosť pre zdravotne postihnutých (osoby postihnuté zrakovo, sluchovo či mentálne) a to vrátane múzejnej expozície kláštora.

Súčasný park bude obnovený podľa základnej dispozície do podoby pôvodnej historickej kláštornej záhrady z 18. storočia aj s chodníkmi, lavičkami, stojanmi na bicykle, či umeleckou skulptúrou zobrazujúcou mnícha Cypriána.

Areál Červeného kláštora, zdroj: Cyprian n.o.

Partneri projektu pripravia spolu konferencie, publikáciu a film venované kultúrnemu a prírodnému dedičstvu okolia Červeného kláštora, ako aj viacero vzdelávacích, informačných a propagačných podujatí.

Projekt, podstatnou mierou realizovaný z finančných prostriedkov Interreg Poľsko - Slovensko, výrazným spôsobom prispeje k obnove komplexu kláštora, ku skvalitneniu podmienok pobytu a služieb pre jeho návštevníkov a k zvýšeniu atraktívnosti nielen regiónu Zamaguria, ale aj celého Slovensko - poľského pohraničia. 

Jeho vecná realizácia bola pôvodne naplánovaná na obdobie 1.10.2019 - 30.9.2021. Z dôvodu následkov pandemickej situácie požiadali obaja partneri v projekte o predĺženie jeho realizácie. Žiadosti bolo vyhovené s novým termínom ukončenia projektu k 31.3.2022. Celková výška projektového grantu určená na obnovu objektov Červeného kláštora je 958 523,60 €.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti