Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 28. mája 2020
aktualizované: 18. júna 2020

V zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a  krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín. 
 
V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na vybavenie žiadosti nájdete na internetovej stránke úradu. 
 
Priamy kontakt odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Zároveň upozorňujeme verejnosť na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení, s ktorými budete oboznámení pred vstupom do úradu. 
 
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené aj priestory Archívu a Knižnice Pamiatkového úradu SR. Podmienky pre prístup do Bádateľne nájdete v osobitnom usmernení na internetovej stránke úradu.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti