Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť)

zverejnené: 25. marca 2022
aktualizované: 25. marca 2022

Rímsky kastel RusovceVýbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise lokality  Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), Nemecko, Rakúsko a Slovensko, na základe kritérií: (ii), (iii), (iv) https://whc.unesco.org/en/list/1608 
 
Vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality bolo prijaté Výborom svetového dedičstva UNESCO na jeho 44. zasadnutí, dňa 30. júla 2021 v čínskom meste Fu-čou (Fuzhou) - https://whc.unesco.org/en/decisions/7943
 
Zápis sa týka prvej, západnej, časti Dunajského Limesu a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku. Dunajský Limes sa tiahol v dĺžke zhruba 2 000 km od Einingu v Bavorsku až k Čiernemu moru a od čias cisára Augusta až do 6. storočia n. l. tvoril v tejto časti Európy severnú hranicu Rímskej ríše. Išlo o špecifický riečny úsek hraníc, ktorý na rozdiel od lokalít vo Veľkej Británii alebo severnom Nemecku nebol tvorený umelými obrannými konštrukciami typu valov a priekop, ale využíval obranný potenciál prirodzenej bariéry – toku Dunaja. Pozdĺž rieky bola vybudovaná reťaz vojenských pevností a táborov prepojených limitnou cestou. Veľká vojenská sila, ktorá tu bola umiestnená, je dokladom dôležitosti tohto hraničného úseku pre celú Rímsku ríšu. Súčasťou Dunajského Limesu na našom území sú dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.  
 
Rímsky kastel v Iži 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riadenie lokality zabezpečuje Riadiaca skupina, na čele s Mestom Bratislava
http://www.pamiatky.sk/sk/page/riadiaca-skupina--management-group
 
Manažment plán slovenskej časti lokality:
 

Update_Managment_plan_2018Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna – Tuhárska, Anna: Frontiers of the Roman Empire, The Danube Limes in Slovakia, Update of the Management Plan 2017 – 2021, ISBN 978-80-89175-81-9

Publikácia na stiahnutie (PDF, 21843 kB)

 
 
 
 
 
 
titulka LIMESPinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.
Publikácia na stiahnutie (PDF, 8804 kB)
 
 
 
 
 

Vymedzenie územia svetového dedičstva – pozri na stránke svetového dedičstva UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/1608/multiple=1&unique_number=2398

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti