Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Historické jadro mesta Bardejov

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 4. októbra 2018

Bardejov - Kostol sv. Egídia

Zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: na 24. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cairns, Austrália, 27.novembra - 6. decembra 2000, pod číslom 973 ...>>

Výber svetového dedičstva prijal vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality (PDF, 262 kB) a rozhodol o jej zapísaní do Zoznamu svetového dedičstva na základé kritérií (iii), (iv).

Urbanistický komplex historického jadra predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo rozľahlého námestia je významným dokladom európskej civilizácie v 13. - 14. storočí. Jeho koncept je zachovaný v obdivuhodnom rozsahu, bez dramatických veľkoplošných zásahov.
 
Mesto už v roku 1376 získava štatút slobodného kráľovského mesta s mnohými výsadami. V tomto období bol už Bardejov opevnený, s obdĺžnikovým trhovým námestím, ktorého severnú stranu uzatváral rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia. Dominantou námestia sa stala neskorogotická radnica zo začiatku 16. storočia. Väčšina bášt opevnenia mesta pochádza z 15. a začiatku 16. storočia. Monumentálne barbakány sú odpoveďou na hroziace turecké nebezpečie. Hoci sa v tomto meste prelínala západná a východná kultúra, jeho urbanistický plán a zachovaná historická architektúra jasne dokazujú, že leží v strednej Európe. Rozvinutú meštiansku kultúru Bardejova vytváralo mnohonárodnostné etnikum a mnohokultúrna spoločnosť. V tejto súvislosti je dochované židovské suburbium dôležitou integrálnou súčasťou zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva.

Mesto Bardejov koordinuje manažment lokality v úzkej spolupráci s miestne príslušným Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Vymedzenie územia svetového dedičstva – pozri na stránke svetového dedičstva: http://whc.unesco.org/en/list/973/multiple=1&unique_number=1137

Strategické a rozvojové dokumenty mesta – pozri na stránke mesta: http://www.bardejov.sk/msu/dokumenty-a-tlaiva/strategarozvojdokumenty/koncepcie-a-phsr

Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji mesta Bardejov, ktorý sa vzťahuje na celú lokalitu.

Bardejov - mestské opevnenie 

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 – 2020: Historické jadro mesta Bardejov (prechod na stránky mesta Bardejov, otvorí sa do nového okna)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti