Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

História úradu

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 29. septembra 2014

Chronológia vzniku a vývoja Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
 • 1951 - 1. 1. 1951 založený Pamiatkový ústav, v novembri toho istého roku premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav (SPÚ). Riaditeľ: Dr. Ing. arch. Jozef Šebek, od 1.12.1954 Július Šveda
 • 1958 - Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP). Riaditeľ: od 1. 3. 1959 Ing. arch. Ján Hraško, od 1. 3. 1966 Ing. arch. Ján Lichner, od 1. 11. 1977 Ing. Michal Jurka
 • 1960 - zriadené Krajské strediská štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (KSŠPSOP), organizačne podliehali Krajským národným výborom
 • 1968 - zriadený Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP), organizačne podliehal magistrátu
 • 1969 - Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované pod SÚPSOP
 • 1970 - vznikli okresné pamiatkové správy (OPS), organizačne podliehali pod Okresné národné výbory (ONV)
 • 1975 - delimitovaná projekčná činnosť zo SÚPSOP-u do Ústavu pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu pamiatok - neskoršie Projektový ústav kultúry (PUK)
 • 1976 - delimitovaná reštaurátorská činnosti zo SÚPSOP-u do Ústredia umeleckých remesiel (ÚUR)
 • 1978 - Krajské strediská ŠPSOP boli delimitované späť pod Krajské národné výbory
 • 1981 - zo SÚPSOP­u bol vytvorený stredný článok riadenia Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivoti (ÚŠPS) a tri podriadené organizácie:
 • 1981 - Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti (ÚŠPS), riaditeľ Ing. Michal Jurka
 • 1981 - Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), riaditelia: od 1. 7. 1981 Ján Kantár, CSc, od 6. 6. 1985 PhDr. Peter Maráky, od 1. 2. 1987 Ing. arch. Peter Brtko, od 1. 7. 1990 Ing. arch. Ivan Gojdič
 • 1981 - Štátne reštaurátorské ateliéry (ŠRA) s oblastnými ateliérmi v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice a Levoča
 • 1981 - Projektový ústav kultúry
 • 1981 - Úsek ochrany prírody bol delimitovaný zo SUPSOP-u a správ CHKO do novovytvoreného Ústredia ochrany prírody Liptovský Mikuláš
 • 1984 - Krajské strediská ŠPSOP premenované na Krajské ústavy ŠPSOP
 • 1984 – Okresné pamiatkové správy delimitované pod Krajské ústavy ŠPSOP ako okresné strediská
 • 1986 - zrušený stredný článok riadenia Ústredia štátnej pamiatkovej starostlivosti
 • 1991 - Ochrana prírody organizačne podriadená Slovenskej komisii pre životné prostredie v Bratislave
 • 1991 - Krajské ústavy ŠPSOP premenované na Ústavy pamiatkovej starostlivosti a organizačne podriadené Ministerstvu kultúry SR
 • 1991 - ŠÚPS premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS)
 • 1992 - Ústavy ŠPS delimitované pod SÚPS
 • 1994 - SÚPS a ŠRA opäť zlúčené pod pôvodnú značku Pamiatkový ústav, riaditelia:1. 1. 1994 PhDr. Katarína Kosová, od 15. 8. 1995 Ing. arch. Ivan Gojdič
 • 1996 - z Pamiatkového ústavu vytvorené Národné pamiatkové a krajinné centrum s tromi podriadenými zložkami, generálny riaditeľ: od 1. 7. 1996 Ing. arch. Štefan Minárik, CSc., od 1. 1. 1998 - 31. 10. 1998 PhDr. Anton Hrnko, CSc.
 • 1999 - Pamiatkový ústav, generálna riaditeľka: od 4. 11. 1998 PhDr. Katarína Kosová
 • 1. 4. 2002 - vznik Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na báze Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí pracovali v útvaroch zodpovedajúcich za štátnu pamiatkovú starostlivosť (zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu). Generálna riaditeľka: PhDr. Katarína Kosová
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti