Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

HEREIN

zverejnené: 2. apríla 2012
aktualizované: 19. februára 2018

HEREIN_logo   COE_logo
 
Sieť európskeho dedičstva – HEREIN (European Heritage Network) je permanentný informačný systém vytvorený pod záštitou Rady Európy, ktorý spája národné inštitúcie zodpovedné za ochranu kultúrneho dedičstva*. Ide o internetový portál, ktorý od svojho založenia v roku 1999 slúži ako referenčný bod pre orgány štátnej správy, mimovládne organizácie, odborníkov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
 
Databáza HEREIN je jedinečnýma užitočným nástrojom ponúkajúcim prehľadné informácie o prístupe jednotlivých európskych krajín k ochrane kultúrneho dedičstva – jeho legislatívnom rámci, inštitucionálnom zabezpečení a praktickej realizácii. Informácie v databáze možno vyhľadávať podľa konkrétneho štátu alebo podľa nasledovných tematických okruhov: Zmeny v ochrane kultúrneho dedičstva; Orgány a organizácie, ľudské zdroje; Financovanie; Poznanie a ochrana; Obnova a manažment; Prístup a prezentácia; Štatistické údaje.
 
V súčasnosti sa pripravuje nová verzia databázy – HEREIN 3, ktorá bude po testovacej prevádzke sprístupnená verejnosti v priebehu roka 2012. Databáza HEREIN 2, aktualizovaná k januáru 2011, je dostupná na adrese: www.herein-system.eu

Poskytovanie informácií pre HEREIN o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku zabezpečuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ostatnú správu HEREIN za Slovenskú republiku si môžete prečítať (v anglickom jazyku) na: http://www.pamiatky.sk/en/page/herein
 
________________
* Pod týmto súhrnným pojmom zahŕňadatabáza HEREIN tri typy kultúrneho dedičstva: pamiatky architektúry,archeologické pamiatky a kultúrnu krajinu (v zmysle medzinárodnýchdohovorov: Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy /Granada,1983/, Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva /Valetta,1992/ a Európsky dohovor o krajine /Florencia, 2000/).
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti