Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009

zverejnené: 27. apríla 2012
aktualizované: 29. apríla 2012

logo EHHFBratislava hostila Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií  2009 (European Heritage Heads Forum 2009)

Bratislava 28. 05. 2009 na zámku  SchlossHof  začalo  Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 (European Heritage Heads Forum 2009), ktoré pokračovalo vo štvrtok na Slovensku v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave, na Červenom Kameni a v piatok na zámku Schönbrunn vo Viedni. Organizátormi podujatia boli Pamiatkový úrad SR za Slovensko a Spolkový pamiatkový úrad (BDA) za Rakúsko. Na fóre bolo prihlásených 56 zahraničných účastníkov z 26 európskych krajín. 

European Heritage Heads Forum vzniklo ako neformálne diskusné a odborné fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo v rámci krajín Európskej únie,  najmä z podnetu p. Simona Thurleyho, predstaviteľa  English Heritage z Veľkej Británie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Londýne v roku 2006, v roku 2007 v Prahe a v Kodani v roku 2008. Predmetom diskusií sú aktuálne otázky súčasnej ochrany kultúrneho dedičstva v európskom priestore, na ktorú tiež dopadajú mnohé nepriaznivé dôsledky globalizovanej spoločnosti, klimatických zmien, tlaku investičných skupín a mnohé ďalšie. Azda najaktuálnejšou otázkou, ktorá bude rezonovať na tohtoročnom podujatí aj v diskusii s komisárom Jánom Figeľom práve na rokovaní  v Bratislave dňa 28.mája 2009, bude otázka dopadov globálnej finančnej krízy a oboznámenie sa príkladmi návrhov  záchranných balíkov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých  európskych krajinách. Okrem toho sa očakáva aj  prijatie rezolúcie ku globálnej finančnej kríze zo strany fóra. Nie menej zaujímavou problematikou je i otázka harmonizácie európskej legislatívy so skutočnými potrebami ochrany kultúrneho dedičstva, pre ktorú bolo zriadené špeciálne European Heritage Legal Forum - právne fórum. Diskutovanou témou budú aj otázky efektivity fungovania pamiatkových inštitúcii na centralizovanej alebo decentralizovanej úrovni v jednotlivých krajinách. Stretnutia EHHF vytvárajú priestor aj pre propagovanie problematiky European Heritage Label- Európske dedičstvo ako aj európskeho internetového portálu kultúrneho dedičstva HEREIN. Rovnako sa zaoberá efektivitou tradičného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, najmä z pohľadu popularizácie disciplíny a zvyšovania občianskeho povedomia vzťahu k ochrane pamiatok v krajinách EU. Najvyšší predstavitelia pamiatkových inštitúcií sa aktívne zúčastňujú týchto podujatí, o čom svedčí každoročný narastajúci počet účastníkov. Toto fórum sa neuzatvára  len do priestoru Európskej únie, ale prizýva i predstaviteľov ostatných európskych krajín, s ktorými sa snaží riešiť všeobecné i každodenné problémy. V neposlednom rade sa tak vytvára veľmi dôležitá odborná sieť inštitucionálnych a personálnych vzťahov v celoeurópskom priestore.

Nakoľko sa aj Slovensko prihlásilo k iniciatíve označenia „Európske dedičstvo“ pre tie lokality, hmotné i nehmotné súčasti dedičstva, ktoré predstavujú  kultúrne, historické, tradičné i súčasné, architektonické, umelecké, i prírodné hodnoty, ktoré významnou mierou prispeli k pochopeniu v európskych kultúry a dejinách vo všeobecnosti, reprezentujú hodnoty európskej identity a podporujú nadnárodnú interakciu pri formovaní a pochopení spoločného európskeho kultúrneho priestoru, bude stretnutie EHHF 2009 vhodným rámcom pre slávnostný akt odhalenia  tohto označenia pre hrad Červený Kameň dňa 28.mája. Hrad Červený kameň je významný nielen ako architektonická pamiatka, ale predovšetkým je významné jej pôvodné prebudovanie pre medzisklad spoločného podniku Turzovcov a Fuggerovcov na ťažbu, spracovanie a export hlavne medenej rudy, operujúceho medzi Banskou Bystricou, Nemeckom a Stredomorím. Najmä toto sprítomňuje historickú paralelu a symboliku nadnárodnej európskej hospodárskej politiky.

(Z tlačovej správy)

Pamiatkový úrad SR
Sekretariát generálnej riaditeľky
Tel: 02 20464105, 02 5477 4785

Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 

Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009Fotografie z Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti