Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Fenix – Kultúrna pamiatka roka 2016

zverejnené: 5. decembra 2017
aktualizované: 10. októbra 2018

Slávnostné vyhlásenie 12. Ročníka Súťaže Fenix – kultúrna pamiatka roka 2016 sa uskutočnilo 27.11.2017 vo Dvorane MKSR. Cieľom súťaže bolo ocenenie komplexnej, profesionálnej a výnimočne  kvalitnej realizácie  obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.

Za kategóriu reštaurovanie získal cenu Fénix Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava za reštaurovanie  hlavného oltára v ev. kostole v Roštári, ktorý spravuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Oltár s bohatou sochárskou a maliarskou výzdobou zreštauroval odborný team reštaurátorov pod vedením akad. mal. Alexandry Šulíkovej v časovom období 2012 -2016. Zreštaurovaním  pamiatky hlavného oltára z ev.a.v. kostola v Roštári   sa podarilo reštaurátorom obnoviť pamiatke jej pôvodné jedinečné hodnoty a  fond  gemerských pamiatok  na Slovensku  bol   takto rozšírený o ďalší vzácny prírastok kultúrneho dedičstva.

Popri hlavnej súťaži vyhlásil Slovenský plynárenský priemysel, a.s. spolu s Nadáciou SPP aj  Súťaž o najkrajšiu obnovenú pamiatku za rok 2016. Aj túto cenu získal Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava pod vedením Mgr. Zuzany Tahy. Sošku Like získala Rímsko katolícka cirkev farnosť Bystré za komplexnú obnovu a reštaurovanie sochárskej neskorogotickej výzdoby Korunovania Panny Márie z rímsko katolíckeho kostola sv. Urbana. Dvojica sôch  sv. Petra a sv. Pavla je staršia, pochádza  z konca 15. storočia  a súsošie Korunovania Panny Márie z obdobia okolo 1500 zo spišského regiónu  Reštaurovanie  realizovali  Akad.mal. Zuzana Chovanová  a Mgr.art. Roman Tóth v priebehu   rokov 2014 - 2016. Profesionálnym reštaurovaním  bola veľmi vzácnej pamiatke prinavrátená jej   niekdajšia krása, jedinečnosť a vysoké hodnoty  neskorogotického sochárstva na Slovensku.

Udelenie ocenenia Fenix 2016Prevzatie ceny Fenix 2016Oltár v Roštári po reštaurovaníOltár v Bytrom po reštaurovaní 

Video - hlavný oltár v Roštári 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti