Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 28. februára 2022

Ústredný zoznam pamiatkového fondu obsahuje 4 registre - register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. V súčasnosti v ÚZPF evidujeme  - 10 037 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 17 103 pamiatkových objektov a 15 206  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 35 488 pamiatkových predmetov (údaj k 1.1.2020). Viac o pamiatkovom fonde sa dozviete TU >>>

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (vyhľadávací online formulár) - DOČASNE NEDOSTUPNÉ!

Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - tabuľkový zoznam podľa krajov (Excel) - DOČASNE NEDOSTUPNÉ


Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (PDF, 1715 kB) - DOČASNE NEDOSTUPNÉ

 

UPOZORNENIE Databázy ÚZPF uverejnené na webe sú informatívneho charakteru a podliehajú periodickej aktualizácii, zoznamy pamiatkových území sú aktualizované v prípade zmien v ich evidencii (zrušenie, vyhlásenie). Informácie neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov alebo v prípade žiadosti o aktuálne zoznamy PO a NKP nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk alebo uzpf@pamiatky.gov.sk

OZNAM O ZMENE VO VYDÁVANÍ VÝPISOV  Z  ÚZPF V PRÍPADE ŽIADOSTI O DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM

V zmysle výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z roku 2018 na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, už nie je viac potrebné dokladať k týmto žiadostiam kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy). Podrobnejšie informácie nájdete na Výpisy z ÚZPF.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti