Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

zverejnené: 28. januára 2018
aktualizované: 29. januára 2018

ERKD 2018 - titulka a logo
 

Základnou myšlienkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva je, že kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život a v Európe nás obklopuje na každom kroku: v architektúre našich miest a obcí, ale aj v prírode, nachádzame ho v literatúre, hudbe a výtvarnom umení, v remeslách, ktoré nám odovzdávajú naši predkovia, či v príbehoch, ktoré rozprávame svojim deťom, v jedle, ktoré si vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a v ktorých sa spoznávame.

Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým a môžeme si uvedomiť jeho lokálny, národný a súčasne aj spoločný európsky charakter. Preto je mottom Európskeho roku kultúrneho dedičstva „Naše dedičstvo: Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou“ a tiež „Zdieľané dedičstvo“.

Návrh venovať rok 2018 kultúrnemu dedičstvu bol po prvýkrát prezentovaný počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie dňa 2. septembra 2016 na zasadnutí AUDIO/CAC. Na základe tohto návrhu bolo dňa 17. mája 2017 prijaté rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorým bol rok 2018 ustanovený ako Európsky rok kultúrneho dedičstva.

Európsky rok kultúrneho dedičstva na Slovensku bol oficiálne otvorený dňa 27. novembra 2017 pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže o najlepšiu obnovu kultúrnych pamiatok FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka.

                Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky: „Je pre mňa veľkým potešením, že Európsky rok kultúrneho dedičstva otvárame práve pri príležitosti udeľovania cien Kultúrna pamiatka roka. Cieľom súťaže je oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú podstatnou časťou kultúrneho dedičstva nielen Slovenska, ale aj Európy. Je to naše spoločné dedičstvo, kde sa vďaka kvalitnej obnove a reštaurovaniu stretáva minulosť s budúcnosťou.“

 

Realizácia Európskeho roka kultúrneho dedičstva

Počas roka 2018 sa v celej Európe budú konať tisícky rôznych podujatí, aktivít a osláv na európskej, národnej, regionálnej i miestnej úrovni, ktoré budú patriť všetkým ľuďom so záujmom objavovať, spoznávať a užívať si kultúrne dedičstvo. Všetky aktivity Európskeho roka kultúrneho dedičstva budú klásť dôraz na:

  • hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť,
  • jeho hospodársky prínos,
  • jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii,
  • význam jeho zachovania pre budúce generácie.

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky aktívne participuje na ERKD 2018 a v spolupráci s partnerskými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí organizuje sériu podujatí venovaných prehlbovaniu poznania a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva – Kalendárium podujatí (priebežne aktualizované).

Na celoštátnej úrovni budú Európsky rok kultúrneho dedičstva organizovať národní koordinátori jednotlivých členských krajín. Na európskej úrovni budú inštitúcie Európskej únie v spolupráci s Radou Európy, UNESCO a ďalšími partnermi realizovať desať dlhodobých projektov, vďaka ktorým pretrvá odkaz Európskeho roka kultúrneho dedičstva aj po skončení roku 2018. Budú sem zahrnuté napríklad aktivity na školách, výskum inovatívnych riešení na využitie objektov kultúrneho dedičstva či boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru. Cieľom je pomôcť pri zavádzaní skutočnej zmeny spôsobu, akým využívame, chránime a podporujeme kultúrne dedičstvo, vďaka čomu by mali mať ľudia z európskeho roku prínos aj v dlhodobom horizonte.

Európsky rok bude mať popredné miesto aj v doterajších úspešných európskych iniciatívach venovaných kultúrnemu dedičstvu, ako sú Dni európskeho dedičstva, Značka Európske dedičstvo, Európske hlavné mestá kultúry, rôzne ceny EÚ, najmä cena Europa Nostra, ktorá sa udeľuje za najlepšie postupy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, jeho riadenia, výskumu, ako aj vzdelávania a komunikácie v tejto oblasti. Okrem toho sa za finančnej podpory z programov Kreatívna Európa (od septembra 2017 je zverejnená samostatná výzva na Európsky rok kultúrneho dedičstva), Horizont 2020, Erasmus+, Európa pre občanov a iných programov podporovaných EÚ budú financovať mnohé medzinárodné projekty. Pre finančnú podporu projektov realizovaných na národnej úrovni je možné žiadať napríklad cez Fond na podporu umenia a dotačný program Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky, kde budú kvalitné projekty zamerané na ciele Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 priorizované.

 

Ďalšie informácie o Európskom roku kultúrneho dedičstva:

Webová stránka Európskej komisie

Webová stránka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Národný koordinátor ERKD2018 pre Slovensko:

Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Mailová adresa: ERKD2018@culture.gov.sk
Tel.: +421 2 20 482 422

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti