Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

EHHF

zverejnené: 4. apríla 2013
aktualizované: 17. júla 2020

EHHF_EU_logo

Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy

8. júna 2016 bola prijatá stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Ide o nový model spolupráce s členskými štátmi EÚ, národnými kultúrnymi inštitúciami, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi.

Viac v článku na stránke EHHF
(po anglicky, otvorí sa v novom okne)

Towards an EU strategy for international cultural relations (po anglicky, otvorí sa v novom okne)

 

The European Heritage Heads Forum / Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií  

European Heritage Heads Forum vzniklo ako neformálne diskusné a odborné fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo v rámci krajín Európskej únie,  najmä z podnetu p. Simona Thurleyho, predstaviteľa  English Heritage z Veľkej Británie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Londýne v roku 2006, v roku 2007 v Prahe a v Kodani v roku 2008.

Predmetom diskusií sú aktuálne otázky súčasnej ochrany kultúrneho dedičstva v európskom priestore, na ktorú tiež dopadajú mnohé nepriaznivé dôsledky globalizovanej spoločnosti, klimatických zmien, tlaku investičných skupín, otázka dopadov globálnej finančnej krízy a oboznámenie sa príkladmi návrhov záchranných balíkov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých  európskych krajinách.

Nie menej zaujímavou problematikou je i otázka harmonizácie európskej legislatívy so skutočnými potrebami ochrany kultúrneho dedičstva, pre ktorú bolo zriadené špeciálne European Heritage Legal Forum - právne fórum. Diskutovanou témou sú aj otázky efektivity fungovania pamiatkových inštitúcii na centralizovanej alebo decentralizovanej úrovni v jednotlivých krajinách.

Stretnutia EHHF vytvárajú priestor aj pre propagovanie problematiky European Heritage Label - Európske dedičstvo ako aj európskeho internetového portálu kultúrneho dedičstva HEREIN. Rovnako sa zaoberajú efektivitou tradičného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, najmä z pohľadu popularizácie disciplíny a zvyšovania občianskeho povedomia vzťahu k ochrane pamiatok v krajinách EU.

Najvyšší predstavitelia pamiatkových inštitúcií sa aktívne zúčastňujú týchto podujatí, o čom svedčí každoročný narastajúci počet účastníkov. Toto fórum sa neuzatvára  len do priestoru Európskej únie, ale prizýva i predstaviteľov ostatných európskych krajín, s ktorými sa snaží riešiť všeobecné i každodenné problémy. V neposlednom rade sa tak vytvára veľmi dôležitá odborná sieť inštitucionálnych a personálnych vzťahov v celoeurópskom priestore.

Bratislava hostila Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 (European Heritage Heads Forum 2009)

Viac na stránkach EHHF (po anglicky, otvorí sa v novom okne)2015
EXECUTIVE SUMMARY
(PDF, 330 kB)

 2016
Towards an EU strategy for international cultural relations (PDF, po anglicky, otvorí sa v novom okne)

 

2013
STATEMENT ON COOPERATION WITH NGOs AND THE WIDER CIVIL SOCIETY (PDF, 69 kB)

Stanovisko k spolupráci s neziskovými organizáciami a širšou občianskou spoločnosťou (PDF, 58 kB)

2012 
FINAL
CONCLUSIONS,
GERMANY

Závery stretnutia EHHF
v roku 2012,
Berlín - Potsdam
(PDF, 36 kB)


2011
EHHF FINAL STATEMENT, AMSTERDAM (PDF, 40 kB)

Závery z rokovania
EHHF 2011
(PDF, 34 kB)

2010
STATEMENT
ON THE CHALLENGES
& RISKS OF HERITAGE
AND TOURISM

Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií (EHHF) 2010 - Paríž (PDF, 50 kB)

2009
STATEMENT
ON THE HERITAGE
STIMULUS IN
A TIME OF ECONOMIC RECESSION

2009
FINAL
RECOMMEN-
DATIONS

Záverečné odporúčania - EHHF 2009 Viedeň - Bratislava (PDF, 87 kB)


2008
FINAL RECOMMEN-
DATIONS

Záverečné odporúčania - EHHF 2008 Kodaň (PDF, 55 kB)

 

2007
FINAL STATEMENT

Záverečné stanovisko – EHHF Praha 2007 (PDF, 37 kB)

2006
THE EUROPEAN
HERITAGE HEADS FORUM

Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií – EHHF London 2006 (PDF, 24 kB)
 

   
 


 

 


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti