Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Dotazník pre aktívnych archeológov o sprístupňovaní a zverejňovaní informácií v archeológii na Slovensku

zverejnené: 20. novembra 2019
aktualizované: 18. júna 2020

Vážení kolegovia,

dovolili sme si pripraviť pre Vás krátky dotazník týkajúci sa zverejňovania a sprístupňovania informácií v archeológii v súvislosti s prípravou online pamiatkového informačného systému. Prosíme, aby ste si našli pár minút času a pomohli nám získať obraz o postoji archeologickej komunity na konkrétne problémy, ktoré sa v našom odbore vyskytujú a tiež Váš pohľad na možnosti a spôsob, akým by mohli byť sprístupňované a zverejňované informácie v budúcnosti. Sprístupňovaním sa rozumie poskytnutie informácií (napr. výskumná dokumentácia) odbornej verejnosti (registrovaní bádatelia) a zverejňovaním publikovanie informácií bez obmedzení (napr. stručné informácie o archeologických náleziskách, výsledkoch výskumov ...). Dotazník je samozrejme anonymný. Vyplniť ho môžete až do 6. decembra tohto roku, následne na našom webe zverejníme aj výsledky.
Link na dotazník TU >>>

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti