Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji

zverejnené: 22. septembra 2020
aktualizované: 22. septembra 2020

Logo Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)Pamiatkari každoročne slávia svoje sviatky v mesiaci september, a KPÚ Košice sa s radosťou pridáva k podujatiam. Aktuálne sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) konajú v 50-tich štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a v tomto roku sa na Slovensku v rámci septembrových dní osobitne pripomína vzťah histórie a vzdelania pod témou „Minulosť vzdeláva“ ("Heritage and Education"). Ako v tlačovej správe k podujatiu uviedla hlavná koordinátorka DEKD na Slovensku Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – priamo v Košickom kraji sa uskutoční 36 aktivít. Radi by sme dali do Vašej pozornosti vo výbere najzaujímavejšie z nich.
 
Občianske združenie Kláštorisko pripravilo na Spiši počas celého mesiaca september sprístupnenú Virtuálnu prehliadku kláštorom kartuziánov. Kláštorisko ("Lapis refugii" 1299 - 1543) je v regióne V4 najvyššie položený kláštor a najstaršia pamiatka kartuziánov na Slovensku. Unikát s najväčším počtom archeologických nálezov kachlíc z kachľových pecí v strednej Európe, knižných kovaní a nástrojov z dielne mlčanlivého mníšskeho rádu, ale aj pamiatok z vojnových čias lúpežných rytierov a husitsko-bratríckych nájazdov sa nachádza na okraji pravekého a protitatárskeho opevnenia. Návštevníkom bude prezentovaný doterajší výskum aj s pomocou jednoduchého nalogovania sa na 2D a 3D animácie s predpokladaným vzhľadom stredovekého kláštora a jeho okolia.  
 
Priamo v Košiciach zas Univerzita Pavla Jozefa Šafárika uvedie od septembra výstavu fotografií a prezentáciu - História a tradície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podujatie verejnosti pripomína tohtoročné 360. výročie potvrdenia prvej košickej univerzity vydaním Zlatej buly Leopolda I. 
 
Okrem uvedených budú mať v Košickom kraji ďalšie zaujímavé aktivity aj Kláštor premonštrátov v Jasove, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, kaštieľ a hrad v Markušovciach, Mestské kultúrne stredisko v Trebišove, obec Budimír, či Východoslovenské múzeum v Košiciach, ktoré okrem iného v Košiciach voľne sprístupní aj Gréckokatolícky drevený chrám z Kožuchoviec.

Viac sa dozviete na webovej stránke Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Autori: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice -  PhDr. Gabriel Szeghy, PhD. (koordinátor DEKD pre Košický kraj)
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti