Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Digitálny pamiatkový fond - objekty

zverejnené: 29. januára 2016
aktualizované: 25. mája 2020

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

SLOVAKIANA.SK - kultúrne dedičstvo Slovenska

V období projektu bolo k 30.11.2015 digitalizovaných všetkých plánovaných 1 855 pamiatkových objektov (PO), čo je 100 %. Z toho outsoursingom bolo digitalizovaných 1455 PO a interným pracoviskom PÚ SR bolo zdigitalizovaných 400 PO.

Od roku 2016 je projet v päťročnom období udržateľnosti. PÚ SR digitalizuje PO internými zamestnancami oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie.Každoročne sa digitalizuje ďalších sto pamiatkových objektov.

Digitalizačné techniky: digitálna fotografia, gigapixelová fotografia, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS.

Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná dokumentácia a technické správy.

Každý objekt je digitalizovaný aspoň dvoma technikami.

Pamiatkové objekty digitalizované od roku 2012 do 31.12.2019 (pamiatka - NKP) môže pozostávať z viacerých pamiatkových objektov)

OkresObecKatastrálne územieČíslo UZPFPočet index UZPFObjektobdobie projektu -digitalizacia
Banská ŠtiavnicaBanská BeláBanská Belá12121KOSTOL, kostol P. Márie Karmelskej2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská BeláBanská Belá12111KOSTOL, kostol sv.Jána Evanjelistu2012 - 2015
Banská BystricaBanská BystricaBanská Bystrica27333PAMÄTNÍK2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24831KLOPAČKA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25551DOM MEŠTIANSKY, fasáda2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica248016CITADELA, Starý Zámok2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24811VARTOVKA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24821BRÁNA OPEVNENIA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24841RADNICA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24851KOSTOL2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24862KOSTOL2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica248926KALVÁRIA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24901KOSTOL2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24911SOCHA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24921SÚSOŠIE NA STĹPE2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24943LÝCEUM PAMÄTNÉ2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24951DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24961DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24971DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24981DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica24991DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25001DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25011DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25021DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica250315AKADÉMIA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25091DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25111DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25121DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25131DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25151DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25161DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25171DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25181DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25191DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25201DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25211DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25221DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25241DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25251DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25271DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25281DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25291DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25301DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25311DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25321DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25331DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25391DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25451DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25461DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25471DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25491DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25501DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25511DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25541DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25561DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25571DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25581DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25591DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25601DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25611DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25621DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25631DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25641DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25651DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25661DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25671DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25681DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25721DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25731DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25741DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25751DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25761DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica25791DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica26091ŠTÔLŇA2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica30201TABUĽA PAMÄTNÁ2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica30222PODSTAVEC2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica32671NÁDRŽ VODNÁ2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica32721NÁDRŽ VODNÁ2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33131DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33141DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33171DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33181DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33191DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33201DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33211DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33221SKLAD2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33291DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33301DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33311DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33371DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33381DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33391DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33401DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33411DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33421DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33431DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33491DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33591DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33601DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33631DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33641DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33651DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33731DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica33771SÚSOŠIE2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica106871DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica107821DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica116551DOM BYTOVÝ2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica116901INTERNÁT2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica117161DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica117221DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica117331DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica117701DOM BANÍCKY2012 - 2015
Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaBanská Štiavnica117861DOM BANÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov12722DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov12733FARA PAMÄTNÁ I.2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov166520MÚR HRADBOVÝ, Mestské opevnenie2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16771RADNICA2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16782GYMNÁZIUM2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16791KOSTOL2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16801SOCHA-KÓPIA2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16841DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16851DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16861DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16871DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16881DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16891DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16901DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16911DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16921DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16931ŠKOLA2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16941DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16951DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16961DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16971DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16981DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov16991DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17002DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17011DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17021DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17031DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17041DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17051DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17061DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17072DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17082DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17091DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17101DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17111DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17121DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17131DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17141DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17151DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17161DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17171DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17191DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17201DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17211DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17221DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17231DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17241DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17251DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17261GYMNÁZIUM2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17271SKLAD SOLI2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17281DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17311DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17321DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17331DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17341DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17351DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17401DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17411DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17421DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17431SYNAGÓGA2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17441DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17451DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17461DOM ĽUDOVÝ2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17471DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17481DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17491DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17501DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17511DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17521DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17531DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17541DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17551DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17561DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17571DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17581DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17591DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17601DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17641DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17651DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17661DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17671DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17681DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17691DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17701DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17711DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17721DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17731DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17741PIVNICA DOMU2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17751DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17771DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17781DOM MEŠTIANSKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17791DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17801DOM REMESELNÍCKY2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17812KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17841ŠKOLA2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17851KOSTOL2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17861STĹP LAMPOVÝ2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17881KOSTOL2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17893SYNAGÓGA2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov17951CINTORÍN ŽIDOVSKÝ2012 - 2015
BardejovBardejovBardejov44271KNIŽNICA2012 - 2015
LeviceBátovceBátovce23402MOST CESTNÝ SO SOCHOU2012 - 2015
Nové Mesto nad VáhomBeckovBeckov118018VEŽA OBYTNÁ, Hrad Beckov2012 - 2015
RožňavaBetliarBetliar47535KAŠTIEĽ2012 - 2015
MartinBlatnicaBlatnica53417VEŽA I. ZÁPADNÁ, Hrad Blatnica2012 - 2015
TrenčínBobotBobot11853KOSTOL S AREÁLOM2016
SvidníkBodružalBodružal12473KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SvidníkBodružalBodružal961ikonostas ( 8 IUZH 71200096001-8)2012 - 2015
PrievidzaBojniceBojnice80537VEŽA  DELOVÁ, Bojnický hrad2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1 - Staré mestoStaré mesto822DOM BYTOVÝ PAMÄTNÝ,  Humellov dom2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1 - Staré mestoStaré mesto1000626MAUZÓLEUM ŽIDOVSKÉ, Chatam Sófer2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1 - Staré mestoStaré mesto35565CINTORÍN, ev.cintorín Kozia brána2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1 - Staré mestoStaré mesto2533KOSTOL S AREÁLOM, kostol sv. Trojice, Žižkova ul.2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1 - Staré mestoStaré mesto27970CINTORÍN, Ondrejský cintorín2012 - 2015, 2016, 2017, 2019
BardejovLukovLukov3361ikonostas (HNKP)2018
Bratislava 1Bratislava 1-Staré MestoStaré Mesto331DIVADLO, Slovenské národné divadlo2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1-Staré MestoStaré Mesto1982KOSTOL, Dóm sv.Martina,konkatedrála2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1-Staré MestoStaré Mesto20411CINTORÍN S PAMÄTNÍKOM, Pamätník Slavín2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1-Staré MestoBratislava 1-Staré Mesto221PALÁC MESTSKÝ2016
BardejovKožanyKožany2431ikonostas (HNKP)2018
Bratislava 2Bratislava 2 - RužinovRužinov120721REMORKÉR2012 - 2015
Bratislava 2Bratislava 2 - RužinovRužinov115655BUDOVA ADMINISTRATÍVNA2017
Bratislava 4Bratislava 4Dúbravka8351ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO, Villa rustica2012 - 2015
Bratislava 4Bratislava 4-DevínDevín32442CITADELA, Hrad Devín2012 - 2015
Bratislava 5Bratislava 5 - RusovceRusovce3441KASTEL, rímsky Gerulata2012 - 2015
RožňavaBrdárkaBrdárka4771KOSTOL, ev. a. v.2017
HumennéBrekovBrekov11316VEŽA OBYTNÁ, Hrad Brekov2012 - 2015
MyjavaBrezová pod BradlomBrezová pod Bradlom20751PAMÄTNÍK2012 - 2015
PrešovBrežanyBrežany2721KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
PrešovBrežanyBrežany27931ikonostas2012 - 2015
LeviceBrhlovceDolné Brhlovce23313OBYDLIE SKALNÉ a 2 domy2012 - 2015
TrnavaBukováBuková78825PALÁC HRADNÝ I., Hrad Ostrý kameň2012 - 2015
SenicaCerováRozbehy59617VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Hrad Korlátka2012 - 2015
KrupinaČabradský VrbovokČabradský Vrbovok108725VEŽA OBYTNÁ, Hrad Čabraď2012 - 2015
PezinokČastáČastá39126PALÁC, Hrad Červený Kameň2012 - 2015
Banská BystricaČerínČerín363KOSTOL S AREÁLOM2012 - 2015
Banská BystricaČerínČerín19431krstiteľnica2016
KežmarokČervený KláštorČervený Kláštor86522KONVENT, Červený Kláštor2012 - 2015
BardejovKrivéKrivé2751ikonostas (HNKP)2018
GalantaČierny BrodHeď92KOSTOL S AREÁLOM2017
GalantaČierny BrodHeď112SÚSOŠIE NA PILIERY2017
BardejovHervartovHervartov115901sýpka2018
Spišská Nová VesDanišovceDanišovce6261KOSTOL2016
PrievidzaDiviaky nad NitricouDiviaky nad Nitricou8281KOSTOL2012 - 2015
LučenecDivínDivín43118MÚR PLÁŠŤOVÝ, Hrad Divín2012 - 2015
Dolný KubínDlhá nad OravouDlhá nad Oravou26373SÚSOŠIE NA PILIERI2017
TrnavaDobrá VodaDobrá Voda80025VEŽA OBYTNÁ I., Hrad Dobrá voda2012 - 2015
SvidníkDobroslavaDobroslava1721KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
RožňavaDobšináDobšiná110081DOM ĽUDOVÝ2016
NitraDražovce / NitraDrážovce14171KOSTOL2012 - 2015
IlavaDubnica nad VáhomDubnica nad Váhom25851PRANIER2016
IlavaDubnica nad VáhomDubnica nad Váhom7166SÚSOŠIE NA PODSTAVCI2016
IlavaDubnica nad VáhomDubnica nad Váhom7152SOCHA NA PODSTAVCI2016
LučenecFiľakovoFiľakovo44022VEŽA OBYTNÁ, Hrad Fiľakovo2012 - 2015
BardejovFričkaFrička1743KOSTOl DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
BardejovHervartovHervartov115891sýpka2018
RožňavaGočovoGočovo24042DOM ĽUDOVÝ A TABUĽA PAM.2016
Nové Mesto nad VáhomHaluziceHaluzice12184KOSTOL S AREÁLOM2016
RožňavaHenckovceHenckovce4932KOSTOL2016
BardejovHervartovHervartov1852KOSTOl DREVENÝ A MÚR OHRADNÝ2012 - 2015
BardejovHervartovHervartov115911SÝPKA2012 - 2015
BardejovHervartovHervartov1931krstiteľnica2012 - 2015
BardejovHervartovHervartov115801sýpka2018
Zlaté MoravceHostieHostie153913PALÁC HRADNÝ SEVEROVÝCHODNÝ I., Hrad Hrušov2012 - 2015
SninaHrabová RoztokaHrabová Roztoka1221KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
SninaHrabová RoztokaHrabová Roztoka6212Ikonostas a prestol2017
Stará ĽubovňaHraničnéHraničné8771KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
ŽilinaHričovské PodhradieHričovské Podhradie13437PALÁC HRADNÝ, Hrad Hričov2012 - 2015
Banská BystricaHronsekHronsek512KOSTOL DREVENÝ, artikulárny a zvonica2012 - 2015
ŽarnovicaHronský BeňadikHronský Beňadik122919KLÁŠTOR BENEDIKTÍNOV2012 - 2015
SvidníkHunkovceHunkovce18793KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
RevúcaChyžnéChyžné5014KOSTOL S AREÁLOM2016
RevúcaChyžnéChyžné356011oltár hlavný2016
RevúcaChyžnéChyžné35632strop a empora2016
SobranceInovceInovce721KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
SobranceInovceInovce1427
Ikonostas a prestol2017
Dolný KubínIstebnéIstebné2242KOSTOL A ZVONICA2017
Dolný KubínIstebnéIstebné43341EMPORA s obrazmi2017
KomárnoIžaIža2891KASTEL, rímsky Iža2012 - 2015
HumennéJasenovJasenov12628VEŽA OBYTNÁ, Hrad Jasenov2012 - 2015
Dolný KubínJasenováJasenová2745DOM ĽUDOVÝ a tabuľa pamätná2012 - 2015
Košice - okolieJasovJasov4218KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV2012 - 2015
Turčianske TepliceJazernicaJazernica5521KOSTOL2017
BardejovJedlinkaJedlinka1911KOSTOl DREVENÝ2012 - 2015
NitraJelenecJelenec144326VEŽA OBYTNÁ, Hrad Gýmeš2012 - 2015
GalantaJelkaJelka25122MLYN VODNÝ2012 - 2015
SninaKalná RoztokaKalná Roztoka1272KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SninaKalná RoztokaKalná Roztoka6472Ikonostas a prestol2017
PrešovKapušanyKapušany30516PALÁC HRADNÝ, Hrad Kapušany2012 - 2015
KežmarokKežmarokKežmarok25821KOSTOL DREVENÝ2016
BardejovHervartovHervartov115781sýpka2018
MartinKláštor pod ZnievomKláštor pod Znievom5548VEŽA OBYTNÁ, Hrad Zniev2012 - 2015
PartizánskeKlátova Nová VesKlátova Nová Ves1801KOSTOL, kostol P.M.Kráľovnej anjelov2016
Bratislava 1Bratislava 1 - Staré MestoStaré mesto110071KOSTOL, Ev. kostol, Legionárska 102018
RožňavaKobeliarovoKobeliarovo15312FARA A TABUĽA PAM.2016
RožňavaKoceľovceKoceľovce5173KOSTOL, ev. a. v.2012 - 2015
Bratislava 1Bratislava 1-Staré MestoStaré Mesto7681DOM BYTOVÝ. Leškova 172018
Dolný KubínHorná LehotaHorná Lehota2191KOSTOL2018
Dolný KubínVeličnáVeličná2555KOSTOL S AREÁLOM2018
SkalicaKopčanyKopčany108202KOSTOL S AREÁLOM2012 - 2015
SvidníkKorejovceKorejovce2002KOSTOL DREVENÝ A ZVONICA2012 - 2015
Zlaté MoravceKostoľany pod TríbečomKostoľany pod Tríbečom14522KOSTOL S AREÁLOM2017
Dolný KubínSedliacka DubováSedliacka Dubová21521Hradisko2018
Košice IKošice - Staré MestoHušťáky36771KAPLNKA Pohle Roth2017
Košice IKošice 1 - SeverSeverné mesto112817KALVÁRIA2017
Dolný KubínSedliacka DubováSedliacka Dubováv procese rozčlenenia objektovej skladby1Kaplnka2018
Košice IKošice 1-Staré MestoStredné Mesto11174KOSTOL2012 - 2015
Košice IVKošice IV - JuhJužné Mesto45511POMNÍK2017
Košice IVKošice IV - JuhJužné Mesto45521POMNÍK2017
BardejovKožanyKožany2011KOSTOl DREVENÝ2012 - 2015
SvidníkKrajne ČiernoKrajne Čierno2043KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SvidníkKrajne ČiernoKrajne Čierno18812DOM ĽUDOVÝ A SÝPKA2012 - 2015
SenecKráľová pri SenciKráľová pri Senci22721MOST CESTNÝ2012 - 2015
Rimavská SobotaKraskovoKraskovo9753KOSTOL S AREÁLOM2017
Rimavská SobotaKraskovoKraskovo10591HROB S NÁHROBKOM2017
RožňavaKrásnohorské PodhradieKrásnohorské Podhradie5212MAUZÓLEUM2012 - 2015
Žiar nad HronomKremnicaKremnica22782MINCOVŇA2012 - 2015
BardejovKrivéKrivé12421KOSTOl DREVENÝ2012 - 2015
KrupinaKrupinaKrupina11001VEŽA STRÁŽNA, Protiturecká veža2017
Bánovce nad BebravouKšinnáKšinná2001KOSTOL2012 - 2015
Rimavská SobotaKyjaticeKyjatice9781KOSTOL2017
Rimavská SobotaKyjaticeKyjatice3451dvere vonkajšie jednokrídlové2017
SvidníkLadomírováLadomírová2134KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SvidníkLadomírováLadomírová3161ikonostas2012 - 2015
PúchovLednicaLednica74312VEŽA OBYTNÁ, Hrad Lednica2012 - 2015
TrebišovLelesLeles274KONVENT PREMONŠTRÁTOV2012 - 2015
Dolný KubínSedliacka DubováSedliacka Dubováv procese rozčlenenia objektovej skladby4Kostol ruina s areálom2018
Dolný KubínLeštinyLeštiny2283KOSTOL, zvonica, márnica2012 - 2015
LeviceLeviceKalinčiakovo16101KOSTOL2016
LevočaLevočaLevoča420223oltár bočný sv. Petra a Pavla2012 - 2015
LevočaLevočaLevoča28914RADNICA2012 - 2015
LevočaLevočaLevoča28921KOSTOL2012 - 2015
ŽilinaLietavaLietava135222VEŽA HRADNÁ, Hrad Lietava2012 - 2015
RužomberokLikavkaLikavka31628PALÁC HRADNÝ VÝCHODNÝ, Hrad Likavka2012 - 2015
Liptovský MikulášLiptovská SielnicaLiptovská Mara21702HRADISKO VÝŠINNÉ. Havránok2012 - 2015
Liptovský MikulášLiptovský HrádokLiptovský Hrádok3212ZVONICA A VÁŽNICA2016
RužomberokLiptovský MichalLiptovský Michal3322KOSTOL A ZVONICA2016
RužomberokLiptovský MichalLiptovský Michal15319Oltár hlavný2016
RužomberokLiptovský MichalLiptovský Michal15321Krstiteľnica2016
RužomberokLiptovský MichalLiptovský Michal15331Dvere jednokrídlové2016
Liptovský MikulášLiptovský Mikuláš Demänová116951ZVONICA2016
Banská BystricaĽubietováĽubietová27111PEC VYSOKÁ2017
Dolný KubínHorná LehotaHorná Lehota49481empora (HNKP)2018
Dolný KubínHorná LehotaHorná Lehota49491strop (HNKP)2018
Dolný KubínVeličnáVeličná10861hlavný oltár (HNKP)2018
RužomberokLudrovaLudrová3502KOSTOL S AREÁLOM2012 - 2015
RužomberokLudrováLudrová119101Epitafy súbor2017
Nové Mesto nad VáhomLúkaLúka122620VEŽA OBRANNÁ, Hrad Tematín2012 - 2015
BardejovLukovLukov2171KOSTOl DREVENÝ2012 - 2015
MalackyMalackyMalacky107331SYNAGÓGA2012 - 2015
Spišská Nová VesMarkušovceMarkušovce6715KAŠTIEĽ2012 - 2015
MartinMartinMartin5684KOSTOL S AREÁLOM2012 - 2015
MartinMartinMartin210863CINTORÍN PAMÄTNÝ2012 - 2015
MartinMartinMartin5723MÚZEUM2012 - 2015
MartinMartinMartin5734BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.2012 - 2015
MartinMartinMartin5761MÚZEUM2012 - 2015
Dolný KubínVeličnáVeličná10871bočný oltár (HNKP)2018
Dolný KubínVeličnáVeličná10881bočný oltár (HNKP)2018
Dolný KubínVeličnáVeličná10901empora (HNKP)2018
Dunajská StredaŠamorínBučuháza1061príkostolný cintorín2018
GalantaMatúškovoMatúškovo342DVOR ROĽNÍCKY, dom ľudový, múr s bránami2012 - 2015
SvidníkMiroľaMiroľa2233KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SvidníkMiroľaMiroľa
1ikonostas2012 - 2015
SenecMost pri BratislaveMost pri Bratislave4941KOSTOL2012 - 2015
SenecMost pri BratislaveMost pri Bratislave20801PAMÄTNÍK2017
RevúcaMuráňMuráň52816VEŽA OBYTNÁ, Hrad Muráň2012 - 2015
MartinNecpalyNecpaly6081KOSTOL2012 - 2015
NitraNitraNitra148359PALÁC HRADNÝ, Hrad Nitra2012 - 2015
TvrdošínNižnáNižná2951ŽELEZIAREŇ2017
TvrdošínNižnáNižná26533SOCHY-SÚBOR2017
RožňavaNižná SlanáNižná Slaná24311PEC VYSOKÁ2016
GalantaČierna VodaČierna Voda112081KAPLNKA SO SOCHOU2018
SvidníkNižný KomárnikNižný Komárnik18851KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SninaNová SedlicaNová Sedlica104331DOM ĽUDOVÝ2017
Turčianske TepliceOndrašováOndrašová116622ZVONICA2017
LeviceOndrejovceOndrejovce119812KOSTOL A PRÍKOSTOLNÝ CINTORÍN2016
LeviceOndrejovceOndrejovce119762KOSTOL A PRÍKOSTOLNÝ CINTORÍN2016
TopoľčanyOponiceOponice21614VEŽA ÚTOČIŠTNÁ2012 - 2015
Dolný KubínOravský PodzámokOravský Podzámok23733PALÁC HRADNÝ I, Oravský hrad2012 - 2015
Liptovský MikulášPavčina LehotaPavčina Lehota3611ZVONICA2016
Stará ĽubovňaPlavečPlaveč34011PALÁC HRADNÝ I.2012 - 2015
TvrdošínPodbielPodbiel26661SÚSOŠIE NA PILIERI2017
SenicaPodbrančPodbranč115491MLYN VODNÝ2012 - 2015
NitraPodhoranySokolníky15231KOSTOL ZÁKLADY, archeolog. lokalita2012 - 2015
Banská BystricaPonikyPoniky701KOSTOL 2012 - 2015
PrievidzaPorubaPoruba8691KOSTOL, kostol r. k. sv. Mikuláša2016
StropkovPotokyPotoky2344KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
Považská BystricaPovažská BystricaPovažské Podhradie76016PALÁC HRADNÝ I., Považský hrad2012 - 2015
Veľký KrtíšPôtorPôtor4785KOSTOL A VEŽA2017
Veľký KrtíšPôtorPôtor29431oltár2017
SvidníkPríkraPríkra2351KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
LevicePukanecPukanec120303KOSTOL S AREÁLOM2017
RožňavaRakovnicaRakovnica24411KOSTOL, Kostol r.k.sv. Márie Magdalény2017
RevúcaRevúcaRevúca5392KÚRIA PAMÄTNÁ2012 - 2015
RevúcaRevúcaRevúca5424GYMNÁZIUM PAMÄTNÉ2012 - 2015
RožňavaRoštárRoštár5491KOSTOL, ev. a. v.2017
RožňavaRoštárRoštár3779
oltár2017
GalantaČierny BrodČierny Brod112981KAPLNKA2018
SobranceRuská BystráRuská Bystrá861KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
SobranceRuská BystráRuská Bystrá15191ikonostas2012 - 2015
SninaRuský PotokRuský Potok1445KOSTOL DREVENÝ S AREÁLOM2012 - 2015
SninaRuský PotokRuský Potok7522Ikonostas a prestol2017
RužomberokRužomberokVlkolínec28351DOM ĽUDOVÝ2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28393DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28604DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28444DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28476DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28612DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28663DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28673DVOR ROĽNÍCKY2012 - 2015
RužomberokRužomberokVlkolínec28561ZVONICA2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35455BÚDY VYNOHRADNÍCKE2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35461DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35471DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35481DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35491DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35501DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35511DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby35821DOM VYNOHRADNÍCKY2012 - 2015
KrupinaSebechlebySebechleby36101MAŠTAĽ2012 - 2015
Vranov nad TopľouSedliskáSedliská891HRAD2012 - 2015
IlavaSedmerovecPominovec7761KOSTOL2016
RevúcaSirkSirk117913ZBROJNICA HASIČSKÁ2016
RevúcaSirkSirk24661PEC VYSOKÁ2016
SkalicaSkalicaSkalica7181KOSTOL, rotunda sv. Juraja2012 - 2015
Zlaté MoravceSkýcovSkýcov15381PEC na pálenie vápna2017
Košice - okolieSlanecSlanec401VEŽA HRADNÁ2012 - 2015
Banská BystricaSlovenská ĽupčaSlovenská Ľupča7719PALÁC HRADNÝ, Hrad Ľupča2012 - 2015
Liptovský MikulášSmrečanySmrečany3724KOSTOL s areálom2017
Liptovský MikulášSmrečanySmrečany17571DVERE vonkajšie jednokrídlové2017
Liptovský MikulášSmrečanySmrečany17461KRSTITEĽNICA2017
LevočaSpišké Podhradie Spišské Podhradie7821KOSTOL2012 - 2015
KežmarokSpišská BeláStrážky9832KAŠTIEĽ2012 - 2015
KežmarokKežmarokKežmarok27394CINTORÍN2018
KežmarokSpišská BeláStrážky9841ZVONICA2018
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie109451SYNAGÓGA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7704BRÁNA OPEVNENIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7711SEMINÁR2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7723KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7734KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7742KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7753KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7761KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7771KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7783KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7791KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7806KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7812KANÓNIA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie7973STĹP S PODSTAVCOM2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie23713PALÁC BISKUPSKÝ2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie30591ZVONICA2012 - 2015
LevočaSpišské PodhradieSpišské Podhradie30604KANÓNIA2012 - 2015
Spišská Nová VesSpišský HrušovSpišský Hrušov113571KOSTOL2016
LevočaSpišský ŠtvrtokSpišský Štvrtok8174KLÁŠTOR MINORITOV2012 - 2015
ŽilinaStrečnoStrečno137023VEŽA OBRANNÁ, Hrad Strečno2012 - 2015
KežmarokSpišská BeláStrážky9851KOSTOL2018
KežmarokSpišská BeláStrážky24051hlavný oltár (HNKP)2018
PezinokSvätý JurSvätý Jur4321KOSTOL2012 - 2015
PezinokSvätý JurSvätý Jur4331ZVONICA2012 - 2015
Dunajská StredaŠamorínŠamorín1211KOSTOL REFORM.2012 - 2015
Dunajská StredaŠamorínBučuháza1061KOSTOL2017
SenicaŠaštín-StrážeŠaštín7527KLÁŠTOR PAULÍNOV2012 - 2015
SenicaŠaštín-StrážeŠaštín7527KOSTOL2012 - 2015
SvidníkŠemetkovceŠemetkovce2542KOSTOL DREVENÝ A ZVONICA2012 - 2015
LučenecŠiatorská BukovinkaŠiatorská Bukovinka258219VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Hrad Šomoška2012 - 2015
SninaŠmigovecŠmigovec118151KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
Banská BystricaŠpania DolinaŠpania Dolina829KOSTOL S AREÁLOM2017
RožňavaŠtítnikŠtítnik5581KOSTOL2016
RožňavaŠtítnikŠtítnik38522krstiteľnica a vrchnák2016
RožňavaŠtítnikŠtítnik38637dosky náhrobné súbor2016
KežmarokSpišská BeláStrážky24061bočný oltár (HNKP)2018
KežmarokSpišská BeláStrážky24071bočný oltár (HNKP)2018
KežmarokSpišská BeláStrážky24081krstiteľnica (HNKP)2018
KomárnoKomárnoKomárno118904STANICA PREČERPÁVACIA2018
GalantaTomášikovoTomášikovo25202MLYN VODNÝ2012 - 2015
SninaTopoľaTopoľa1512KOSTOL DREVENÝ A ZVONICA2012 - 2015
SninaTopoľaTopoľa7762Ikonostas a prestol2017
Zlaté MoravceTopoľčiankyTopoľčianky155530KAŠTIEĽ2012 - 2015
TrenčínTrenčianske TepliceTrenčianske Teplice108551STANICA ŽELEZNIČNÁ2016
TrenčínTrenčianske TepliceTrenčianske Teplice13311TURECKÝ KÚPEĽ, Hamman2016
TrenčínTrenčínTrenčín134570VEŽA OBYTNÁ, Trenčiansky hrad2012 - 2015
TrnavaTrnavaTrnava10573OPEVNENIE MESTSKÉ, dve veže2012 - 2015
BardejovTročanyTročany2561KOSTOl DREVENÝ2012 - 2015
MartinTurčianske JasenoTurčianske Jaseno5471KOSTOL2012 - 2015
Košice - okolieTurňa nad BodvouTurňa nad Bodvou44910VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Turniansky hrad2012 - 2015
Košice-okolieTurňa nad BodvouTurňa nad Bodvou4501DOM ŽUPNÝ2016
TvrdošínTvrdošínTvrdošín2531KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
Bánovce nad BebravouUhrovecUhrovec2682KAŠTIEĽ2012 - 2015
SninaUličské KrivéUličské Krivé1522KOSTOL DREVENÝ a oplotenie2012 - 2015
SninaUličské KrivéUličské Krivé7902Ikonostas a prestol. KOSTOL DREVENÝ2017
Dolný KubínVeličnáVeličná119425SÚSOŠIE2016
KomárnoKomárnoKomárno20971POMNÍK2018
Veľký KrtíšVeľká ČalomijaVeľká Čalomija25891KOSTOL2017
MalackyVeľké LeváreVeľké Leváre7592DOM ĽUDOVÝ2016
Zlaté MoravceVeľké VozokanyVeľké Vozokany15611POMNÍK2017
NitraVeľké ZálužieVeľké Zálužie15631KAPLNKA - STROP2016
TrebišovVeľký KamenecVeľký Kamenec492BAŠTA. HRAD2012 - 2015
PartizánskeVeľký KlížVeľký Klíž1841KOSTOL, sv.Michala, na cintoríne2016
PrešovVeľký ŠarišVeľký Šariš39831VEŽA OBYTNÁ, HRAD, Šariš2012 - 2015
MichalovceVinnéVinné1022PALÁC HRADNÝ. HRAD, Viniansky2012 - 2015
RožňavaVlachovoVlachovo24841PEC VYSOKÁ2016
IlavaVršatské PodhradieVršatské Podhradie78414VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Hrad Vršatec2012 - 2015
SvidníkVyšný KomárnikVyšný Komárnik23451KOSTOL DREVENÝ2012 - 2015
BardejovZborovZborov26231VEŽA OBYTNÁ, Hrad Zborov2012 - 2015
KomárnoKomárnoKomárno20993POMNÍK SO SOCHOU2018
ZvolenZvolenZolná11271KOSTOL2012 - 2015
ŽarnovicaŽarnovicaRevištské Podzámčie126112VEŽA OBYTNÁ, HRAD, Revište2012 - 2015
Spišská Nová VesŽehraŽehra8271KOSTOL, r.k. sv. Ducha2012 - 2015
Spišská Nová VesŽehraŽehra8283KAŠTIEĽ2012 - 2015
Spišská Nová VesŽehraŽehra83043VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, Spišský hrad2012 - 2015
Spišská Nová VesŽehraŽehra44551KAMEŇ HRANIČNÝ2016
Žiar nad HronomŽiar nad HronomŠášovské Podhradie126615VEŽA ÚTOČIŠTNÁ, HRAD, Šášov2012 - 2015
KomárnoMartovceMartovce3121DOM ĽUDOVÝ2018
ŽilinaŽilina RudinyŽilina Rudiny14288KOSTOL S AREÁLOM2016
Košice 1Košice 1 - SeverSeverné mesto113146CINTORÍN Rozália2018, 2019
LevočaLúčkaLúčka114445SÝPKY - súbor2018
LevočaLúčkaLúčka114461STUDŇA rumpálová2018
LevočaNižné RepašeNižné Repaše111415DVOR ROĽNÍCKY2018
MichalovceRuskáRuská113431KAPLNA PRÍCESTNÁ2018
MyjavaKošariskáKošariská20812FARA A TABUĽA PAM.2018
PopradGerlachovGerlachov115941MOST CESTNÝ2018
PopradTatranská JavorinaTatranská Javorina44986KOSTOL S AREÁLOM2018
TrebišovKlin nad BodrogomKlin nad Bodrogom108191KOSTOL2018
TrebišovLelesLeles43091MOST2018
TrebišovSvätušeSvätuše351KOSTOL2018
TrebišovSvätušeSvätuše16481POMNÍK2018
TrebišovSvätušeSvätuše49481empora. KOSTOL2018
TrebišovSvätušeSvätuše49491strop, KOSTOL 2018
TvrdošínZuberecZuberec26764KRíŽ S KORPUSOM NA PILIERY2018
ŽilinaŽilinaŽilina14091DOM MEŠTIANSKY2018
Banská BystricaBanská BystricaBanská Bystrica24181DOM MEŠTIANSKY2019
Žiar nad HronomKremnicaKremnica23121DOM BANÍCKY2019
Spišská Nová VesMarkušovceMarkušovce67015HRAD, Markušovský2019
Spišská Nová Ves Spišské Vlachy Spišské Vlachy 812 1KOSTOL 2019 
Spišská Nová Ves Spišské Vlachy Spišské Vlachy  1631 1POMNÍK2019
Spišská Nová Ves Spišské Vlachy Spišské Vlachy  1265 3SOCHA NA STĹPE2019 
Vranov nad TopľouĎapalovceĎapalovce19731MOHYLNÍK2019
PartizánskeKlátova Nová VesKlátova Nová Ves1803KOSTOL, Kostol P.M.Kráľovnej anjelov2019
PrievidzaPorubaPoruba8692KOSTOL, Kostol r. k. sv. Mikuláša2019
PiešťanyKočín-LančárKočín 901 1ZVONICA2019
PiešťanyKrakovany Stráže  917 5KOSTOL S AREÁLOM2019 
PiešťanyŠterusy Šterusy  1031 2SOCHA NA PODSTAVCI2019 
PiešťanyŠterusy Šterusy  1033 2SOCHA NA STĹPE2019
Piešťany DucovéDucové  2525 1ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO 2019 
TrenčínTrenčínOpatová13057KLÁŠTOR, Kláštor Benediktínov2019
TrenčínSoblahovSoblahov13072SOCHA, sv. Jána Nepomuckého2019
TrenčínSoblahovSoblahov121401KAPLNKA, sv. Vendelína2019
RožňavaSlavošovceSlavošovce24751POMNÍK, P. Dobšinského2019
RevúcaPrihradzanyPrihradzany5381KAPLNKA, sv. Anny2019
RevúcaRákošRákoš5472KOSTOL. r.k. sv.Trojice A ZVONICA2019
RevúcaRybníkRybník nad Turcom10191KOSTOL, ev. kostol2019
RevúcaRybníkRybník nad Turcom5561empora, KOSTOL, ev. kostol2019
RevúcaRybníkRybník nad Turcom5571vstupné dvere, KOSTOL, ev. kostol 2019
RevúcaRybníkRybník nad Turcom5551lavica patronátna, KOSTOL, ev. kostol 2019
Banská BystricaBanská BystricaBanská Bystrica962DOM MEŠTIANSKY S TABUĽOU, Dom meštiansky2019
Bratislava - 1 BratislavaBratislava 1-Staré Mesto8141MLYN ELEKTRICKÝ2019
Bratislava - 1 
Bratislava 
Bratislava 1-Staré Mesto  279 11CINTORÍN, Ondrejský cintorín2019 
Rimavská SobotaRimavská BaňaRimavská Baňa10082KOSTOL S OPEVNENÍM, kostol2019
Rimavská SobotaRimavská BaňaRimavská Baňa4691dvere, KOSTOL S OPEVNENÍM2019
Rimavská SobotaRimavská BaňaRimavská Baňa4621oltár, KOSTOL S OPEVNENÍM2019
Rimavská SobotaRimavská BaňaRimavská Baňa4641krstiteľnica, KOSTOL S OPEVNENÍM2019
Rimavská SobotaRimavská BaňaRimavská Baňa10631POMNÍK2019
Rimavská SobotaRimavské BrezovoRimavské Brezovo10101KOSTOL2019
Rimavská SobotaRimavské BrezovoRimavské Brezovo4791oltár, KOSTOL2019
Rimavská SobotaRimavské BrezovoRimavské Brezovo4811krstiteľnica, KOSTOL2019
Rimavská SobotaRimavské BrezovoRimavské Brezovo119821SÝPKA2019

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti