Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Digitálna a grafická dokumentácia

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 17. septembra 2020

detail grafickej dokumentácie sgrafita Villa Kalinčiak v Dolnom SmokovciOdbor digitalizácie a grafickej dokumentácie (ODGD) je špecializované pracovisko Pamiatkového úradu SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho náplňou práce je digitalizácia pamiatkového fondu v rámci udržateľnosti Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritnej osi 2, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

ODGD zabezpečuje digitálne geodetické zameranie a grafické dokumentovanie hnuteľných aj nehnuteľných pamiatkových objektov a výsledkov pamiatkových výskumov.

Odborná kvalita grafickej dokumentácie pamiatkových objektov je výsledkom spolupráce odborných pracovníkov s pamiatkársko-dokumentačnou špecializáciou s dlhoročnou odbornou praxou a geodetov so skúsenosťami v oblasti digitálnych technológií. Kvalita prác je doložená rozsahom zdokumentovaných pamiatkových objektov po celom území Slovenska a v zahraničí.  

Grafickú dokumentáciu oddelenie vykonáva nielen pre potreby Pamiatkového úradu SR, ale aj pre iných záujemcov.

Odbor vykonáva:

  • odborné dokumentovanie objektov sakrálnej architektúry, hradov, zámkov, kaštieľov a fortifikácií, objektov meštianskej architektúry, objektov ľudovej architektúry,

  • grafické dokumentovanie exteriérových a interiérových prvkov ako oltáre, kazateľnice, ikonostasy, drevené stropy, a pod., súsošia, plastiky, reliéfy, architektonické, maliarske, sochárske, kamenárske, štukatérske, drevené a kovové detaily, (tiež rekonštrukcie, výrobné výkresy a šablóny),

  • meračské a grafické dokumentovanie zistených nálezov a výsledkov archeologických, umelecko-historických, architektonických, reštaurátorských výskumov a pod.

  • digitálne zameranie pamiatkového fondu (digitálna pracovná stanica, fotogrametria, 3D skener, optický skener).

Odbor vznikol v roku 1982 v Štátnych reštaurátorských ateliéroch (ŠRA) pre potreby dokumentácie pamiatok v procese reštaurovania. Po zlúčení ŠRA s Pamiatkovým ústavom v roku 1994 oddelenie dokumentovalo národné kultúrne pamiatky po celom území SR, ale aj v zahraničí.  Od roku 2002 bolo včlenené do štruktúry Pamiatkového úradu SR. Vedúcim oddelenia grafickej dokumentácie (OGD) od roku 1983 bol pán Dušan Tóth. Od 1. 4. 2015 po dlhoročnej práci odišiel do dôchodku.

Návšteva detí z krúžku 3D Modeler z CZŠ Narnia

Účasť  na výstave ArtExpo Nostalgia 6. - 9. 12. 2012

Účasť ODGD na veľtrhu PAMIATKY 2013,  9. - 13. 4. 2013

Digitálny pamiatkový fond

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

Digitálny pamiatkový fond - zoznam digitalizovaných objektov (interné digitalizačné pracovisko PÚ SR) 

Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie (ODGD):
Mgr. Ivica Kravjanská
, vedúca ODGD, digitalizér

Ing. Jana Brehovská, PhD., digitalizér, RD
Ing. Peter Brunčák, digitalizér

Ing. Radoslava Kellnerová, digitalizér

Renáta Halešová
, digitalizér
Ing. Marek Petrle, digitalizér
Ing. Anna Sučíková, digitalizér

Telefónny zoznam PÚ SR centrum

Adresa a kontakt OGD :
Oddelenie grafickej dokumentácie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
tel.: 02/20464307, mobil: 0907 893 590
e-mail: ivica.kravjanska@pamiatky.gov.sk

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti