Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Databázy

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 2. októbra 2020


Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (online vyhľadávanie pamiatkových objektov (PO), tabuľkový register NKP a PO)  

Pamiatkové územia a ochranné pásma (tabuľkový register s aktuálnymi mapami a odkazom na zásady ochrany pamiatkových území)

Bádanie online v archívnych fondoch a zbierkach (online vyhľadávanie v archívoch PÚ SR)

Archívne fondy a zbierky PÚ SR (elektronické archívne pomôcky vo formáte *.doc,*.docx,*.odt,*.pdf,*.xls, *.xlsx,*.ods)

Na stiahnutie (metodické materiály, zásady, vzory, tlačivá na stiahnutie)

Online knižnica PÚ SR

Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné) (odkazy na externé webové lokality)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti