Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Trenčín - Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

zverejnené: 4. októbra 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Piaristi a barok na hornej NitreV rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi,  odozva  dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení  regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1556 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov. Cyklus prednášok odštartuje 9. októbra 2018, viac informácií nájdete v pozvánke.

POZVÁNKA (PDF, 996 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti