Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Chemicko-technologické oddelenie

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 4. februára 2020

História a súčasnosť Chemicko-technologického oddelenia PÚ SR (PDF, 1657 kB) ... po anglicky (En)

Cenník služieb Chemicko-technologického oddelenia PÚ SR - platný od 15.1.2020 (PDF, 228 kB)


Monitoring stavu drevnej hmoty drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka (prechod na Svetové dedičstvo)

Od roku 2011 Chemicko-technologické oddelenie PÚ SR každoročne realizuje monitoring stavu drevnej hmoty chrámov zameraný na meranie a vyhodnocovanie relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri objektov a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty, sledovanie aktivity drevokazných organizmov a prípadných poškodení drevnej hmoty v interiéri aj exteriéri objektov. Výsledky monitoringu sú spracované v súhrnnej správe, ktorá je k dispozícii členom Riadiacej skupiny lokality ako podklad pre prijatie adekvátnych opatrení v prípade indikovaných problémov.

Vyhodnotenie monitoringu 2019 (PDF, 12 515 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2018 (PDF, 11 252 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2017
(PDF, 7448 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2016
(PDF, 8530 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2015
(PDF, 8898 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2014
(PDF, 1639 kB), OPIS - prezentácia Digitalizácia - Drevené chrámy ...
Vyhodnotenie monitoringu 2013
(PDF, 3872 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2012 (PDF, 943 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2011 (PDF, 2040 kB)

Kontakt na Chemicko-technologické oddelenie (CHTO):
Ing. Jana Želinská, PhD., vedúca oddelenia, e-mail: jana.zelinska@pamiatky.gov.sk
Ing. Lenka Vrbiková, PhD., technológ, e-mail: lenka.vrbikova@pamiatky.gov.sk

Ing. Lenka Dubínyová, technológ, e-mail: lenka.dubinyova@pamiatky.gov.sk

Adresa a kontakt CHTO:
Chemicko-technologické oddelenie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
tel. vedúca oddelenia: 02/20464404, mobil
: +421915 787 986
tel. laboratórium / elektronový mikroskop: 02/20464401
tel. suché laboratórium: 02/20464402, 02/20464403

e-mail: chto@pamiatky.gov.sk
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti