Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Cena PUSR 2012

zverejnené: 24. apríla 2012
aktualizované: 1. februára 2013

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bola 21. apríla 2012 v Červenom Kláštore po piatykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012. Laureátmi ceny za ro 2012 sú architektka a pamiatkarka Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. a umelecký historik, pamiatkar a múzejník PhDr. Ladislav Šášky in memoriam.

Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. (nar. 8. 8.1942 v Bratislave) patrí k výrazným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov-výskumníkov, ktorá nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Podieľala sa na záchrane pamiatok v súvislosti s prípravou vodného diela Liptovská Mara, na mapovaní zanikajúceho bratislavského Podhradia, bola členkou výskumných tímov, ktoré odkrývali pamiatkové hodnoty významných sakrálnych objektov, napr. Kostola sv. Kataríny a celého hradného areálu v Kremnici, Kostola sv. Mikuláša v Prešove či farského kostola v Bratislave-Devíne.Súčasne spolupracovala na medzinárodných výskumných úlohách historických jadier stredovekých miest. Svoje skúsenosti dodnes využíva v aktívnej činnosti v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR i ako predsedníčka Pamiatkovej rady MK SR. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea.

PhDr. Ladislav Šášky (30. 1. 1926 – 11. 2. 1994), historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, investičný pracovník na obnove národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, autor syntéz Kamenná krása našich miest (1981) a Umenie Slovenska (1988), spoluautor prvého Súpisu pamiatok na Slovensku, autor stoviek článkov a štúdií, školiteľ sprievodcov po historických pamiatkach Bratislavy a autor učebných textov pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave, bol dlhoročným pracovníkom Slovenského národného múzea (1965 – 1992). Vďaka mimoriadnej erudícii bol uznávanou osobnosťou mnohých oblastí kultúry a umenia, ktorú však minulý režim oficiálne nikdy nedocenil.

Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012 odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore.
Pozvánka
(PDF, 128 kB)

Laureátka Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012 Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.(vľavo) a PhDr. Marianna Janoštinová-Šáškyová a Stanislav Šášky prevzali cenu za svojho otca PhDr. Ladislava Šáškyho in memoriam. Foto: Jana Oršulová  Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová  Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová  Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová  Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová  Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti